مقاله پژوهشی
1. شناسایی خوشه های صنعتی استان تهران

بهروز هادی زنوز؛ افشین برمکی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10627

چکیده
     هدف از ارائه ­ی مقاله حاضر، شناسایی خوشه های صنعتی پیشرو در استان تهران است.  برای این منظور یک روش کمّی سه مرحله­ ای به کار گرفته شده است.  این سه مرحله بدین قرار است که ابتدا با استفاده از تکنیک ضریب سهم مکانی از میان 111 فعالیت صنعتی استان تهران به تفکیک کدهای 4 رقمی ایسیک، 58 فعالیت صنعتی دارای ضریب سهم مکانی بزرگتر از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تخمین بهره وری با حل مسأله ی تورش همزمانی برای برخی صنایع منتخب ایران (1386-1380)

سعید مشیری؛ ناصر خیابانی؛ عباس شاکری؛ باقر درویشی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 23-49

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10628

چکیده
  در مطالعات تجربی مرتبط با اندازه گیری بهره­ وری معمولا ازالگوی سولو برای محاسبه ­ی بهره وری استفاده می­ شود.  این الگوها که اکثراً به روش OLS برآورد می­ شوند، مسأله­ ی تورش همزمانی و تورش ناشی از انتخاب نهاده ­ها را نادیده می ­گیرند.  این مسأله می ­تواند منجر به تورش دار شدن تخمین­ های مربوط به ضرایب عوامل تولید و در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران (یک رهیافت پولی)

مهدی تقوی؛ مرتضی محمدی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 51-72

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10629

چکیده
  در این مقاله پولی بودن نوسانات نرخ ارز و ترازپرداخت ­ها در اقتصاد ایران بررسی می ­شود که به رهیافت پولی  مرسوم است؛ آگاهی از این مساله برای سیاست‌گذار پولی هم از لحاظ تأثیر  متقابل متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش خارجی و هم از لحاظ تأثیر سیاست­های پولی و ارزی بر بخش خارجی حائز اهمیت است.  در این راستا به منظور بررسی اعتبار فرضیه­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تمرکز، شدت مانع ورود و صرفه های مقیاس در صنعت کولر آبی ایران و هزینه ی رفاهی ناشی از ساختار انحصار موثر

محمدنبی شهیکی تاش؛ علی نصیری اقدم

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 73-98

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10630

چکیده
  در این مقاله برای ارزیابی ساختار و عملکرد بازار کولر آبی ایران از شاخص­ های متعارف اقتصاد صنعتی استفاده شده است.  از جمله مهمترین شاخص‌های ساختاری به تمرکز بازار، تمایز کالا و موانع ورود می‌توان اشاره نمود.  همراه با این شاخص‌ها معمولاً از کشش تقاضا، صرفه‌های مقیاس نیز برای افزایش دقت در ارزیابی بازار استفاده می‌شود.  همچنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. آثار شوک‌های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کارخانه‌ای ایران

محمد قلی یوسفی؛ تیمور محمدی؛ مجتبی بهمنی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10631

چکیده
  در این مقاله با استفاده از داده‌های ترکیبی مربوط به کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران طی دوره­ ی زمانی 86-1373، آثار شوک‌های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع مختلف کارخانه ­ای دارای کدهای ISIC دو رقمی مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج مطالعه نشان داد که شوک‌های مثبت تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات کارگاه‌های بزرگ صنعتی مؤثر بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تخمین تابع سرعت گردش پول در اقتصاد ایران

منصور زراء‌نژاد؛ محمد مهدی زارع؛ مهدی اکابری

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 123-145

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10632

چکیده
  تأثیرگذاری سرعت گردش پول و نقدینگی بر روی متغیرهای اقتصادی، پیش‌بینی رفتار این متغیر را برای سیاستگذاران، به ویژه سیاستگذاران پولی، لازم کرده است.  از این رو، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گردش پول و نقدینگی همانند نرخ ارز، نرخ بهره،‌ نرخ تورم انتظاری، درآمد ملی، توزیع درآمد و درجه­ ی توسعه‌یافتگی سیستم بانکی با تکیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. شبیه سازی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل رشد اوزاوا - لوکاس با به کارگیری کنترل بهینه ی پویا

محمد حسین پورکاظمی؛ احمد لطفی مزرعه شاهی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1390، صفحه 147-172

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10633

چکیده
  مطالعه ­ی حاضر ضمن تشریح مدل رشد درونزای دو بخشی اوزاوا- لوکاس، که علاوه بر بخش تولید کالا و خدمات بر تولید سرمایه­ ی انسانی نیز تأکید دارد، به شبیه سازی مسیرهای زمانی متغیرهای کلان اقتصاد ایران تحت فروض مدل مذکور می ­پردازد.  برای این منظور با استفاده از اصل ماکزیمم پونتری اگین به بهینه سازی پویا و حل مسأله ­ی کنترل حداکثر ...  بیشتر