مقاله پژوهشی
1. مقایسه ی رابطه ی علیت بین رشد اقتصادی و صادرات در کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD؛‌ یک تحلیل مبتنی بر داده های پانلی

محمد حسین مهدوی عادلی؛ جلال دهنوی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10598

چکیده
  در این مقاله با استفاده از جدیدترین تکنیک ­های اقتصاد سنجی از قبیل آزمون ریشه­ ی واحد پانلی، هم ­انباشتگی پانلی و علیت پانلی، رابطه ­ی علیت بین رشد اقتصادی و صادرات برای دو گروه از کشورها یعنی کشورهای در حال توسعه و کشورهای عضو OECD طی دوره­ ی زمانی 1981 تا 2006 مورد بررسی قرار گرفته است.  بر اساس برخی از نتایج تحقیق، توسعه ­ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی تأثیر بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی بر فقر: مورد ایران

رضا اکبریان؛ نغمه زارع حقیقی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 25-50

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10599

چکیده
  در این مقاله تأثیر بازبودن اقتصاد (به عنوان مهم­ترین شاخص جهانی شدن اقتصاد)، رشد اقتصادی و مخارج دولتی، بر فقر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.  برای برآورد الگوی کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی خود بازگشت با وقفه­ های توزیعی استفاده شده است و آمارها دوره ­ی زمانی 1350 تا 1385 را پوشش می­ دهد.  نتایج الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران

بهروز هادی زنوز؛ منصور زراء نژاد؛ حسن طایی؛ مسعود خداپناه

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 51-77

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10600

چکیده
  با رشد سریع شهر نشینی در دهه ­های اخیر، حمل و نقل شهری به یکی از مسائل عمده­ی شهری تبدیل شده است.  بالا رفتن استفاده از خودرو شخصی در شهر­های بزرگ مانند تهران، باعث افزایش ترافیک شده و در پی آن زمان سفر افزایش پیدا کرده و میزان انواع آلودگی­ ها بالا رفته است.  افرادی که از جاده ­ها استفاده می­ کنند در معرض خطر و آسیب­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک: یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک های پانل دیتا

محمدعلی فلاحی؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مصطفی سلیمی فر؛ امین حق نژاد

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10601

چکیده
  در این مقاله آثار متقابل و ارتباط علّی میان مخارج مصرفی دولت و تولید ناخالص داخلی غیر نفتی را برای 9 کشور منتخب عضو اوپک طی دوره ­ی 2006-1970 بررسی شده است.  برای اجتناب از مسأله­ ی تورش متغیرهای حذف شده، سه متغیر کنترل؛ تورم، درجه ­ی باز بودن اقتصاد و درآمدهای نفتی در یک چارچوب چند متغیره به کار گرفته شده­ اند.  با استفاده از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. ارزیابی ناپارامتریک شکاف بین قیمت و هزینه ی نهایی در صنایع ایران در قالب یک مدل کورنویی

جمشید پژویان؛ فرهاد خداداد کاشی؛ محمدنبی شهیکی تاش

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 95-121

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10602

چکیده
  اساس این مقاله محاسبه ­ی شاخص لرنر در 131 صنعت فعال در کد چهارم ISIC طی دوره ­ی 86- 1374 برای ارزیابی شکاف بین قیمت و هزینه­ ی نهایی در صنایع ایران است.  یافته ­های این تحقیق نشان می­ دهد که در تمامی صنایع ایران بوده است. اما در برخی از صنایع، این نسبت بسیار بالا و در برخی اندک بوده است. نتایج این بررسی نشان می ­دهد که از 131 صنعت بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی ایران

عنایت الله فخرایی؛ حمیده احمدی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 123-149

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10603

چکیده
  توسعه­ ی اقتصادی ایران تاکنون براساس وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و گاز بوده است.  این در حالی است که حجم صادرات غیر‌نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است.  توسعه ­ی صادرات غیر‌نفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، همواره مورد تأکید برنامه‌ریزان کشور قرار داشته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. ضرایب فزاینده ی تولید، اشتغال و درآمد در مدل داده - ستانده ی دو منطقه ای

فاطمه بزازان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1390، صفحه 151-178

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10604

چکیده
  با برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه­ ای برای استان تهران و سایر اقتصاد ملی توسط بزازان و سایرین (1388)، زمینه ­ی کاربرد آنها در تحلیل کوتاه مدت فراهم شده است.  در این مطالعه با استفاده از ضرایب فوق، ضرایب فزاینده­ ی تولید، اشتغال و درآمد در سطوح: بخشی، درون منطقه­ ای، بین منطقه­ ای و ملی دو منطقه­ ی استان تهران و سایر اقتصاد ...  بیشتر