پست الکترونیکی: jqe@scu.ac.ir

آدرس: اهواز- گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر مجله اقصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)

تلفن: 33335664-061

تلفکس: 33335664- 061


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image