شرایط ارسال مقاله در فصلنامه اقتصاد مقداری:

1-        موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش­های مقداری یا اقتصاد کاربردی باشد.

2-       مقاله حاصل مطالعات، تجربه­ ها و تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) و به لحاظ محتوا، مقاله علمی پژوهشی باشد. مسوولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده­ ی نویسنده است.

3-      مقاله قبلا برای هیچ یک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچ یک از نشریات (یا مجموعه مقالات همایش­ها) چاپ نشده باشد.

4-       مقاله اصلی شامل عنوان، نویسندگان، چکیده، واژه­ های کلیدی، طبقه بندی JEL، مقدمه، بدنه­ ی اصلی، پیوست­ها و فهرست منابع باشد.

 

تبصره: فایل اصلی مقاله "بدون نام نویسندگان" باشد و فایل نویسندگان مقاله بر اساس فرم شماره 3 ارسال شود.

تبصره2: اعضای هئیت علمی می بایست از ایمیل سازمانی به منظور ارسال مقاله استفاده نمایند.

تبصره 3.  به منظور رفاه نویسندگان، رعایت رسم الخط مجله اقتصاد مقداری در مرحله ی اول اجباری نیست، اما می بایست بخش های کلیدی یک مقاله ی پژوهشی را دارا باشد.

***** نام و وابستگی سازمانی نویسندگان در هیچ یک از مراحل داوری تا رسیدن به نتیجه نهایی در مقاله نباید ذکر شود******

-         نویسندگان محترم توجه کنند که همانگونه که فایل مشخصات نویسندگان را ارسال می کنند، در سامانه مجله نیز ترتیب نویسندگان مقاله، نویسنده ی مسئول و مشخصات آن ها همانند فرمت فایل ارسال شده باشد. تبعات عدم تطابق و رعایت این مسئله، به عهده ی نویسنده (گان) است.

-         درجه ی علمی نویسنده و رشته، گروه .....، دانشکده ..........، دانشگاه............، شهر، کشور. به عنوان مثال:

-          استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

-         در صورتی که نویسندگان مقاله بعد از ارسال آن، درخواست تغییر در مشخصات نویسندگان را مقاله داشته باشند، لازم است بصورت مکتوب و در قالب فرم شماره 3 که در آن تمامی نویسندگان به همراه افیلیشن آن ها طبق فرمت استاندارد مجله تنظیم شده و توسط تمام نویسندگان جدید و قدیم امضاء شده باشد، از طریق ایمیل به مجله ارسال نمایند.

5-      منابع درون متن و منابع انتهایی باید براساس قالب استاندارد APA-6 باشد. نقل قول ها ترجیحاً باید با استفاده از نرم افزار Endnote یا Medenly انجام شود. اطلاعات بیشتر در:

  https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php؟g=508212&p=3476096

6-      به غیر از چکیده ی فارسی کوتاه که در بخش اصلی مقاله ارسال می شود، چکیده گسترده (Extended Abstract) به صورت فارسی و انگلیسی حداقل 450 کلمه (مطابق با فرم شماره4) ارسال شود.

7-      برای متون (چکیده یا مقاله) انگلیسی گواهی معتبر ترجمه (Native) به همراه مقاله ارسال  شود (بخش فایل‌های تکمیلی/اضافی).

8-      هزینه ارسال مقاله: 100 هزار ریال است که بعد از تایید مقاله و قبل از ارسال به داوری اخذ می‌شود و هزینه چاپ مقاله 250 هزار ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

9-      با توجه به سیاست جدید مجله مبنی بر ارزیابی درجه ی مشابهت، در صورتی که مقالات ارسالی زیر 15 درصد مشابهت داشته باشند، برای داوری ارسال خواهد شد و در صورتی که مقالات بالای 30 درصد مشابهت داشته باشد، رد خواهد شد.

10-     مقاله دریافت شده ابتدا توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می­ گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، توسط حداقل دو نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

11-     مقاله همراه با تعهد نامه نویسنده­ مسئول، در زمان ارسال فایل مقاله به عنوان فایل تکمیلی (فرم های شماره 1 و 2 و  3) ارسال گردد. پس از دریافت فایل الکترونیکی مقاله،‏ کد رهگیری برای اطلاع از فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری­ ها به نویسنده مسئول اختصاص و به آدرس الکترونیکی وی ارسال می­ شود.

12-    مقاله دریافت شده ابتدا توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می­ گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، توسط حداقل دو نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

توجه: نویسندگان گرامی دقت فرمایید که بخش فارسی و انگلیسی ارسال شده کاملاً منطبق با همدیگر باشند

------------------------------------------------------
   فرم تعارض منافع: فرم شماره1

فرم حق نشر (نامه به سردبیر): فرم شماره2

فرم مشخصات نویسندگان: فرم شماره3

فرم چکیده ی تفصیلی: فرم شماره4-فارسی     فرم شماره4- انگلیسی

نمونه فایل راهنمای نویسندگان

راهنمای رفرنس نویسی APA

 ------------------------------------------------------

   توجه: نویسندگانی که پست الکترونیکی Yahoo و Gmail و سایر ایمیل های خارج از ایران وارد می نمایند، ایمیل های تایید دریافت مقاله آنها، به Spam خواهد رفت. لطفا تنظیمات لازم را برای دریافت ایمیل های بعدی در Inbox انجام دهید و یا اینکه از ایمیل های دانشگاهی داخلی استفاده نمایید.