راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله

  راهنمای تدوین مقالات در فصلنامه اقتصاد مقداری:

1- موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش­های مقداری یا اقتصاد کاربردی باشد.

2- مقاله حاصل مطالعات، تجربه­ ها و تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) و به لحاظ محتوا، مقاله علمی پژوهشی باشد. مسوولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده­ ی نویسنده است.

3- مقاله قبلا برای هیچ یک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچ یک از نشریات (یا مجموعه مقالات همایش­ها) چاپ نشده باشد.

4- مقاله اصلی شامل عنوان، نویسندگان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، واژه­ های کلیدی، طبقه بندی JEL، مقدمه، بدنه­ ی اصلی، پیوست­ها و فهرست منابع باشد.

تبصره: فایل اصلی مقاله "بدون نام نویسندگان" باشد و فایل نویسندگان مقاله بر اساس فرم شماره3 ارسال شود.

تبصره2: اعضای هئیت علمی می بایست از ایمیل سازمانی به منظور ارسال مقاله استفاده نمایند.

تبصره3:  به منظور رفاه نویسندگان، رعایت رسم الخط مجله اقتصاد مقداری در مرحله ی اول ارسال برای مجله طبق فرمت اصلی مقاله اجباری نیست، با این وجود می بایست بخش های کلیدی یک مقاله ی پژوهشی را دارا باشد.

- نویسندگان محترم توجه کنند که همانگونه که فایل مشخصات نویسندگان را ارسال می کنند، در سامانه مجله نیز ترتیب نویسندگان مقاله، نویسنده ی مسئول و مشخصات آن ها همانند فرمت فایل ارسال شده باشد. تبعات عدم تطابق و رعایت این مسئله، به عهده ی نویسنده (گان) است.

- درجه ی علمی نویسنده و رشته، دانشکده ..........، دانشگاه............، شهر، کشور. به عنوان مثال:

 استادیار اقتصاد، دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

- در صورتی که نویسندگان مقاله بعد از ارسال آن، درخواست تغییر در مشخصات نویسندگان را مقاله داشته باشند، لازم است بصورت مکتوب و در قالب فرم شماره3 که در آن تمامی نویسندگان به همراه افیلیشن آن ها طبق فرمت استاندارد مجله تنظیم شده و توسط تمام نویسندگان جدید و قدیم امضاء شده باشد، از طریق ایمیل به مجله ارسال نمایند.

5- چارچوب مقاله به صورت استاندارد فصلنامه طبق فایل نمونه فایل راهنمای نویسندگان باشد.

5-1- فونت مجله هم فارسی و انگلیسی، فونت گندم (Gandom) است و حداکثر تعداد صفحات مقاله با جداول، فهرست منابع و پیوست، 20 صفحه باشد.

5-2- چکیده به صورت فارسی و انگلیسی و به صورت گسترده (Extend) حداقل 450 کلمه و حداکثر 750 کلمه باشد (مطابق با فرم شماره4)

تبصره: برای متون (چکیده یا مقاله) انگلیسی گواهی معتبر ترجمه (Native) به همراه مقاله ارسال  شود (بخش فایل‌های تکمیلی/اضافی).

5-3- عناوین جداول و نمودارها و منبع آن ها به صورت انگلیسی و فارسی باشد.

5-4- جداول نزدیک به متن مربوط آورده شود.  منحنی­ ها، شکل­ ها و نمودار سیاه و سفید دقیق، روشن و اصل باشند. در متن مقاله به شماره­ های عکس­ها، جداول و نمودارها اشاره شود. فونت اعداد و ممیزها کاملا استاندارد مجله باشد. نمودارها و معادلات به صورت عکس نباشد (اصل و روشن باشد).

- ابتدای هر پاراگراف بجز پاراگراف های اول و پاراگراف های زیر عناوین، نیم سانت فاصله طبق فرمت مجله می خواهد.

- بین عناوین و زیر عناوین نباید فاصله باشد.

5-5- تمامی ارجاعات در متن و در انتهای مقاله به صورت انگلیسی باشد.

-  در صورتی که مقاله دارای منبع فارسی است، از ترجمه ی اصل مقاله ی فارسی استفاده شود.

منصوری و همکاران (1395) به بررسی برآورد فقر در گروه های درآمدی در ایران پرداختند (Mansouri & Afghah, 1395).

- اگر نویسنده ای خارجی باشد، تنها کافی است در انتهای جمله منبع آن مقاله به انگلیسی ذکر شود و از پانویس کردن نام انگلیسی آن خودداری شود.

مثال: لوکاس (1977) در مقاله «شناخت ادوار تجاری» نشان می‌دهد ادوار تجاری انحرافات تکرار پذیر تولید ناخالص داخلی حقیقی حول روند بلندمدت است. این دیدگاه موجب گردید روش‌های تعیین چرخه‌های تجاری رشد زیادی کنند (Lucas Jr, 1977).

- در صورتی که نویسنده از یک منبع خارجی است ولی منبع از یک منبع دیگر است، لازم است پانویس انگلیسی نویسنده ی مربوطه به انگلیسی ذکر شود.

مثال کورنو1، اقتصاددان فرانسوی، بیان کرد که «لازم است تغییرات روند که مستقل از تغییرات دوره‌ای هستند، تشخیص داده شوند» (Stopford, 2009).

----------------------------

Cournot

5-6- شماره پانویس ها  نباید هر صفحه از یک شروع شود. باید دنباله دار باشد

6-  فهرست منابع جداگانه به ترتیب حروف الفبا آورده شود و از تکرار منابع خودداری گردد.

7- نحوه ی ارجاع دهی به مقالات، می بایست بر اساس فرمت استاندارد APA باشد. ترجیحاً با استفاده از نرم افزار Endnote یا Medenly ارجاع دهی انجام شود ( در صورتی که از این نرم افزار جهت رفرنس نویسی استفاده نمی شود از گوگل اسکالر برای رفرنس نویسی انتهای متن استفاده شود).

8-در انتهای مقاله در صورتی که مقاله فارسی است، قدردانی و تضاد منافع به انگلیسی و فارسی نوشته شود و در صورتی که انگلیسی است صرفاً انگلیسی نوشته شود. به عنوان نمونه:

قدردانی: از تمامی افراد و موسساتی که در انجام این تحقیق مولف را مساعدت نمودند، قدردانی می­شود.

Acknowledgments

Acknowledgments may be made to individuals or institutions that have made an important contribution.

تضاد منافع: نویسنده مقاله اعلام می‏کند که در انتشار مقاله ارائه شده تضاد منافعی وجود ندارد.

Conflict of Interest

The authors declare no conflict of interest.

9- با توجه به سیاست جدید مجله مبنی بر ارزیابی درجه ی مشابهت، در صورتی که مقالات ارسالی زیر 15 درصد مشابهت داشته باشند، برای داوری ارسال خواهد شد و در صورتی که مقالات بالای 30 درصد مشابهت داشته باشد، رد خواهد شد.

10- مقاله همراه با تعهد نامه نویسنده­ مسئول، در زمان ارسال فایل مقاله به عنوان فایل تکمیلی (فرم های شماره 1 و 2 و 3) ارسال گردد. پس از دریافت فایل الکترونیکی مقاله،‏ کد رهگیری برای اطلاع از فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری­ ها به نویسنده مسئول اختصاص و به آدرس الکترونیکی وی ارسال می­ شود.

مقاله دریافت شده ابتدا توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می­ گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، توسط حداقل دو نفر از صاحب نظران به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

------------------------------------------------------
فرم تعارض منافع:  فرم شماره1

فرم تعهدنامه: فرم شماره2

فرم مشخصات نویسندگان: فرم شماره3

فرم چکیده ی تفصیلی: فرم شماره 4

نمونه فایل راهنمای نویسندگان

------------------------------------------------------

فرم اشتراک فصلنامه اقتصاد مقداری

 هزینه ویراستاری مقالات انگلیسی بر عهده نویسنده خواهد بود.

  توجه: نویسندگانی که پست الکترونیکی Yahoo و Gmail و سایر ایمیل های خارج از ایران وارد می نمایند، ایمیل های تایید دریافت مقاله آنها، به Spam خواهد رفت. لطفا تنظیمات لازم را برای دریافت ایمیل های بعدی در Inbox انجام دهید و یا اینکه از ایمیل های دانشگاهی داخلی استفاده نمایید.