نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله برای ارزیابی ساختار و عملکرد بازار کولر آبی ایران از شاخص­ های متعارف اقتصاد صنعتی استفاده شده است.  از جمله مهمترین شاخص‌های ساختاری به تمرکز بازار، تمایز کالا و موانع ورود می‌توان اشاره نمود.  همراه با این شاخص‌ها معمولاً از کشش تقاضا، صرفه‌های مقیاس نیز برای افزایش دقت در ارزیابی بازار استفاده می‌شود.  همچنین از هزینه­ ی رفاهی ناشی از تمرکز، به عنوان متغیر عملکردی این صنعت بهره برده شده است.  نتایج این تحقیق نشان می­ دهد که میزان رقابت بین بنگاه­ های این صنعت اندک و شدت موانع ورود در این صنعت بسیار بالا می­باشد و ساختار انحصار چند جانبه محکم (الیگوپولی محکم) در صنعت کولر آبی حاکم است.  همچنین واقعیت این صنعت در اقتصاد ایران موید آن است که تعداد بنگاه ­هایی که در سطح تولید بهینه MES)) هستند بسیار اندک است و در طی دوره ­ی مورد مطالعه تنها دو بنگاه در این صنعت همواره از این شرایط بهره جسته و سطح تولید سایر بنگاه­ های صنعت، نسبت به شرایط بهینه فاصله ­ی معنی داری داشته است.  گفتنی است نتایج حاصل از شاخص هزینه ­ی رفاهی هاربرگر و پوزنر موید هزینه ­ی رفاهی نسبتا بالا، به دلیل شرایط غیر رقابتی حاکم در این صنعت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Concentration, Barrier to Entry and Economies of Scale in the Water Airconditioner Industry in Iran and Evaluation of Social Welfare Cost

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 1
  • Ali Nasiri Aghdam 2

چکیده [English]

In this paper has been used concentration index, cost disadvantage ratio(CDR(, minimum efficient scale (MES) and social cost indices in order to evaluate the water cooler market structure and performance. The survey results indicate that there are low degree of competition between firms in this industry and barriers to entry is high. Also, most firms have not benefited from economies of scale. Harberger and Posner indice show that welfar cost of monopoly in this industry is high.