نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام‌ نور یزد

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

چکیده

تأثیرگذاری سرعت گردش پول و نقدینگی بر روی متغیرهای اقتصادی، پیش‌بینی رفتار این متغیر را برای سیاستگذاران، به ویژه سیاستگذاران پولی، لازم کرده است.  از این رو، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گردش پول و نقدینگی همانند نرخ ارز، نرخ بهره،‌ نرخ تورم انتظاری، درآمد ملی، توزیع درآمد و درجه­ ی توسعه‌یافتگی سیستم بانکی با تکیه بر مدل تقاضای پول فریدمن، طی سال‌های 87-1350 پرداخته شده است.  مدل مورد استفاده مدل خودتوضیحی با وفقه‌های توزیعی یا ARDL است.  در مجموع، نتایج به دست آمده نشان داد که درآمد ملی حقیقی، نرخ بهره، توزیع عادلانه درآمد و توسعه‌یافتگی سیستم بانکی با سرعت گردش پول و نقدینگی رابطه­ی مثبت و معنی‌داری دارند.  اما نرخ ارز اثر منفی و معنی‌داری بر سرعت گردش نقدینگی دارد؛ اما بر سرعت گردش پول تأثیری ندارد.  نتایج از عدم تأثیرپذیری سرعت گردش پول و سرعت گردش نقدینگی از نرخ تورم انتظاری حکایت داشت.  روند حرکتی سرعت گردش پول و نقدینگی در اقتصاد ایران به شکلU است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Velocity of Money and Liquidity in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

  • Mansour Zarra-Nezhad 1
  • Mohammad Mehdi Zarea 2
  • Mehdi Akaberi 3

چکیده [English]

Due to the significant effects of velocity of money and liquidity on economic factors, prediction of behavior of these variables has become necessary for decision making. The aim of this research is to specify and estimate factors affecting velocity of liquidity and velocity of money in Iran based on Friedman’s model of demand for money, during 1971-2003. To this end such factors as exchange rate, expected inflation rate, national income, income distribution and degree of banking system development have been considered; and the autoregressive distributed lag model (ARDL) has been applied to estimate the functions of money velocity and velocity of liquidity. The findings of the research, overall, showed that real national income, interest rate, fair distribution of income and banking system development have significant positive relationship with velocity of both money and liquidity; while exchange rate has negative effect on velocity of liquidity, but not on velocity of money. Both velocity of money and liquidity have not been affected by expected inflation rate. The velocity of money and liquidity in Iran’s economy follow U-shaped curve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money
  • velocity of money
  • velocity of liquidity
  • cointegration
  • autoregressive distributed lag