عقد تفاهم نامه با انجمن اقتصاد توسعه و منطقه ای ایران
به اطلاع می رساند که مجله اقتصادمقداری در راستای تعاملات دو سویه با انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای تفاهم نامه همکاری امضا کرده است.

مطالعه بیشتر

انتشار نسخه ی شماره 71 مجله
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که شماره ی جدید مجله (دوره 18شماره 4) در سامانه بارگذاری شده است

مطالعه بیشتر

نمایه سازی مجله در پایگاه EBSCO
بدین وسیله به اطلاع می رساند که مجله اقتصاد مقداری در پایگاه EBSCO نمایه شده است.

مطالعه بیشتر

انتشار نسخه ی شماره 70 مجله
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که شماره ی جدید مجله (دوره 18شماره 3) در سامانه بارگذاری شده است

مطالعه بیشتر

نمایه سازی مجله در پایگاه اطلاعات با دسترسی باز DOAJ
بدین وسیله به اطلاع می رساند که مجله اقتصاد مقداری در پایگاه DOAJ نمایه شده است.

مطالعه بیشتر

انتشار نسخه ی شماره 69 مجله
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که شماره ی جدید مجله (دوره 18شماره 2) در سامانه بارگذاری شده است

مطالعه بیشتر

انتشار نسخه ی شماره 68 مجله
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که شماره ی جدید مجله (دوره 18شماره 1) در سامانه بارگذاری شده است

مطالعه بیشتر

تغییر در جلد مجله و صفحه آرائی مقاله
بدین وسیله به اطلاع می رساند که مجله اقتصاد مقداری در راستای نمایه سازی بین المللی از سال 1400 با فرمت جدید به چاپ خواهد رسید

مطالعه بیشتر

انتشار نسخه ی جدید مجله
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که شماره ی جدید مجله (دوره 17 شماره 4) در سامانه بارگذاری شده است

مطالعه بیشتر

مشکل در ایمیل مجله
به اطلا کلیه ی نویسندگان محترم می رساند که ایمیل مجله دچار مشکل شده است، این مسئله در اسرع وقت مورد بررسی و حل خواهد شد

مطالعه بیشتر

اضافه شدن سامانه ی همانندجو
طی قراردادی که مجله ی اقتصاد مقداری با ایرانداک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران منعقد گردید از این پس مقالات ارسالی توسط این سامانه مشابهت یابی خواهد شد

مطالعه بیشتر

تغییر مدیر داخلی مجله
از سوی حکمی از طرف دکتر حسن فرازمند، مدیر مسئول مجله اقتصاد مقداری، دکتر سید امین منصوری به عنوان مدیرداخلی مجله منصوب گردیدند

مطالعه بیشتر

درصد مشابهت یابی
با توجه به سیاست جدید مجله مبنی بر ارزیابی درجه ی مشابهت، در صورتی که مقالات ارسالی زیر 15 درصد مشابهت داشته باشند، برای داوری ارسال خواهد شد و در صورتی که مقالات بالای 30 درصد مشابهت داشته باشد، رد خواهد شد.

مطالعه بیشتر

تغییر فرمت بارگذاری مقاله
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که به منظور نمایه سازی بین المللی مجله تغییرات زیر از این پس می بایست در زمان ارسال مقالات مورد توجه قرار بگیرد: 1- چکیده ی فارسی و انگلیسی به صورت گسترده (Extend) نگاشته شود 2- فهرست منابع درون و پایان متن به صورت فغقط انگلیسی باشد 3- نحوه ی ارجاع دهی به سبک APA باشد 4- جداول و عناوین نمودارها و شکل ها به صورت فارسی و انگلیسی باشد  

مطالعه بیشتر

مشابهت یابی
مجله در سامانه ی سمیم نور برای مقالات فارسی و سامانه ی ithenticate برای مقالات انگلیسی ثبت نام گردید. لذا از این پس تمامی مقالات حاضر و قبل از چاپ با این نرم افزارها مورد بررسی قرار خواهد گرفت

مطالعه بیشتر

مجله بروز رسانی شد
اطلاعات مربوط به اخلاق نشر، دسترسی آزاد، نوع داوری و مشخصات مجله در سامانه بروز رسانی گردید

مطالعه بیشتر

بروز رسانی بخش اعضای هئیت تحریریه
بخش هئیت تحریریه در سامانه ی مجله بروز رسانی گردید. اطلاعات کامل اعضا بارگیری شد.

مطالعه بیشتر