نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی وعضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این مقاله با استفاده از داده‌های ترکیبی مربوط به کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران طی دوره­ ی زمانی 86-1373، آثار شوک‌های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع مختلف کارخانه ­ای دارای کدهای ISIC دو رقمی مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج مطالعه نشان داد که شوک‌های مثبت تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات کارگاه‌های بزرگ صنعتی مؤثر بوده که می‌تواند بیانگر انعطاف‌پذیری قیمت‌ها در این بخش باشد.  اما واکنش صنایع مختلف به شوک‌های منفی تقاضای بخش صنعت متفاوت بوده است.  شوک‌های منفی تقاضا، قیمت محصولات صنایع ماشین آلات برقی و حمل و نقل را کاهش داده اما قیمت محصولات سایر صنایع نسبت به شوک منفی تقاضا واکنشی را نشان نداده است.  یافته­ های تحقیق همچنین نشان می ­دهند که اگر چه شوک­ های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کانی غیر فلزی، ماشین آلات برقی و صنایع حمل و نقل آثار نامتقارن داشته اما تأثیر آن بر قیمت محصولات سایر صنایع نا متقارن نبوده است.  نهایتاً اینکه یافته ­های تحقیق نشان می­ دهد که شدت تأثیر شوک‌های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات در صنایع مختلف یکسان نبوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Demand Shocks on Prices of Manufactured Goods Industries in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadgholi Yousefi 1
  • Taimour Mohammadi 2
  • Mojtaba Bahmani 3

چکیده [English]

In this Paper we have used a Panel Data of two digit ISIC classsification  of Large Iranian Manufacturing industried for the period 1373-86 to test the impact of demand shocks on the prices of manufacturd good industries .The result indicate that while positive shocks were effective influencing prices, probably reflecting their flexibility,the negative shocks however, have shown mixes results.While negative shocks lead to the  decline of prices in such industries as electirical machinery and transport equipments, other industrial branches ofmanufacturing  industries have,however did not respond. Our study also show that while the impact of demand shocks has  had asymmetrical impact on industries such as non-metalic minerals, electical machinery and transport equipments, such asymmetry however,has not been realised elsewhere  in other  manufacturing industries. Finally,our rfinding  clearly indicate that the intensity of shocks has not been the same in all branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand shocks
  • manufacturing industries
  • Panel data
  • asymmetical impacts
  • prices