مقاله پژوهشی
1. تخمین معادله ی رگرسیون خطی فازی شدت انرژی در بخش صنعت ایران

ابراهیم حیدری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10580

چکیده
       در مقاله ­ی حاضر، یک مدل رگرسیون فازی برای صنایع انرژی‌بر ایران برآورد شده است.  برای این منظور در ابتدا مقادیر فازی مشاهدات شدت انرژی بر اساس الگوریتم به حداقل رساندن اصل آنتروپی (MEPA) محاسبه و سپس بر پایه­ ی یک مدل بازگشتی سه معادله‌ای پارامترهای رگرسیون فازی شدت انرژی تخمین زده شده است. به­ علاوه، با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. اثر فساد بر حجم تجارت کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین

رضا اکبریان؛ همایون شیرازی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10581

چکیده
     تجارت یکی‌ از بخش­ های مهم اقتصادی است که می­ تواند به رشد و توسعه­ ی کشورها کمک نماید.  براساس نظر بعضی از اقتصاددانان حجم کنونی تجارت جهانی کمتر از مقداری است که نظریه­ های مرسوم تجارت پیش­بینی می­ کنند. وجود موانع ناآشکار بر سر راه تجارت یکی از عواملی است که می­ تواند باعث کاهش حجم تجارت از میزان پیش­ بینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی مقایسه ای بین روش های ARDL و یوهانسن جوسیلیوس در تخمین حجم پول اقتصاد ایران

مهدی مصطفوی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 47-67

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10582

چکیده
     هدف از این مطالعه تخمین مقایسه­ ای حجم پول دربلند مدت از طریق روش­ های مدل خودتوضیح با وقفه ­های توزیعی (ARDL) و روش یوهانسن- جوسیلیوس است.  به این منظور ابتدا مدل اقتصاد سنجی با استفاده از دو مطالعه­ ی رودر (1999) و بهمنی اسکویی (1996) استخراج شده است.  متغیرهای به کار رفته شامل تولید، تورم و نرخ ­های بازدهی و تعداد ماشین­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اثر ثروت بر مخارج مصرفی خصوصی با استفاده از رهیافت هم جمعی نامتقارن

امیر حسین منتظرحجّت؛ بلقیس باورصاد؛ معصومه موسایی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 69-85

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10583

چکیده
  هدف این مقاله تحلیل رفتار مصرفی بلندمدت است که می ­تواند در جهت درک بهتر رفتار مصرفی و نیز بینش درست درباره ­ی اثر بخشی سیاست­ های پولی در ایران استفاده شود.  در این مطالعه مصرف به­ صورت تابعی از درآمد و قیمت ­های سهام تصریح و از روش هم جمعی نامتقارن استفاده شده است. آزمون ­های هم جمعی، وجود رابطه­ ی بلند مدت بین مصرف و عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تابع تولید و تعیین کارآیی فنی شالیکاران در استان کهگیلویه و بویراحمد

منصور زراء نژاد؛ بلقیس باورصاد؛ سید محمد حسن مصطفوی؛ سیده سمیه نوروزی مهریان

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 87-118

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10584

چکیده
  تجزیه و تحلیل کمی تولید از طریق بررسی مقدار بهینه عوامل تولید در کشاورزی، در واقع از لوازم اصلی سیاست­ های کشاورزی است که افزایش تولید را از طریق استفاده­ ی بهینه از منابع جستجو می­ کند. این مقاله در پی تخمین و تحلیل تابع تولید برنج چمپا در استان کهگیلویه و بویراحمد است. آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت داده ­های مقطعی در سال 1386 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. اندازه گیری سرکوب مالی در منتخبی از کشورهای صادرکننده ی نفت

منصور زراء نژاد؛ سجاد پارساییان؛ ابراهیم انواری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1390، صفحه 119-133

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2011.10585

چکیده
  توسعه­ ی سیستم مالی و بازار سرمایه از الزامات رشد و توسعه ­ی اقتصادی است. تجربه­ ی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که تأمین سرمایه ­ی لازم برای رشد اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری در سیستم مالی و بازار سرمایه است. یکی از موانع اصلی توسعه ­ی مالی سرکوب مالی است. هدف این تحقیق اندازه‌ گیری میزان سرکوب مالی در اقتصاد ...  بیشتر