نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه یزد

2 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی مانند: CPI، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت طلا و ارزش افزوده بخش صنعت، بر شاخص بورس اوراق بهادار  با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره­ ی زمانی 85-1370 (با استفاده از داده­ های فصلی) پرداخته شده است. بر اساس نتایح این تحقیق در کوتاه مدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر مقدار شاخص قیمت سهام در دوره­ های قبل، نرخ ارز و ارزش افزوده­ ی بخش صنعت قرار داشته است.  اما در بلندمدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر شاخص قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز، ارزش افزوده ­ی بخش صنعت و صادرات قرار دارد.

 طبقه­ بندی JEL:
G10 ،G15 ،E44 ،B22

عنوان مقاله [English]

Examination of Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Exchange Price Index in Iran Using VECM

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasrollahi 1
  • khadeje Nasrollahi 2
  • sayed Morteza Mirzababaee 3

چکیده [English]

In this study we examined the relationship between Tehran stock exchange price index and some macroeconomic variables such as CPI, exchange rate, house price index, gold price index and value added of industry during 1991-2006 using VAR and VECM approach.  According to the results, stock exchange price index is affected by its own lages, exchange rate and value added of industry, in short run, while it is influenced by gold price index, house price index, CPI, exchange rate, value added of industry and export, in long run. 
 
JEL classification: G1, G10, G15, E44

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroeconomic variables
  • stock market
  • Risk
  • VECM
  • VAR