1. ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران

علی تحویلی؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ نادر مهرگان

دوره 16، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.22130.1637

چکیده
  یکی از مهم‎ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه‎گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک‎های بخش پولی و واقعی اقتصاد می‎تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه‎ها، دسترسی ...  بیشتر