به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که به منظور نمایه سازی بین المللی مجله تغییرات زیر از این پس می بایست در زمان ارسال مقالات مورد توجه قرار بگیرد:

1- چکیده ی فارسی و انگلیسی به صورت گسترده (Extend) نگاشته شود

2- فهرست منابع درون و پایان متن به صورت فغقط انگلیسی باشد

3- نحوه ی ارجاع دهی به سبک APA باشد

4- جداول و عناوین نمودارها و شکل ها به صورت فارسی و انگلیسی باشد