مقاله پژوهشی اقتصاد کلان
1. بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران

محدثه حسینی؛ محمد طاهر احمدی شادمهری؛ محمد جواد گرجی پور

دوره 18، شماره 1 ، بهار 1400، صفحه 1-17

چکیده
  < p>این پژوهش به  بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران با بهره­گیری از رویکرد نهادی می­پردازد. این رویکرد کلیه عوامل نهادی و نظریه­های سیاسی تأثیرگذار بر نابرابری درآمدی را شامل می­شود و به نهادگرایی مقایسه­ای و تاریخی در علوم سیاسی و جامعه­شناسی نزدیک­تر است. بر این اساس، لازم است برای توضیح نابرابری ...  بیشتر