مقاله پژوهشی اقتصاد کلان
1. اثرات تکانه های مخارج دولت بر بهره‌وری نهاده ها، و ترجیحات مصرف کنندگان در ایران

کریم اسلاملوئیان؛ حسن توکلی

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.24789.1814

چکیده
  نقش تکانه­های مخارج بخش عمومی در اقتصاد همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان بوده است. مخارج دولت شامل مصرف و سرمایه­گذاری دولت است.  این پژوهش به بررسی اثرات انواع تکانه­های مخارج دولتبر متغیرهای کلان اقتصادی برای داده­های سالیانه 1395-1357 در ایران می­پردازد. به طور خاص اثرات تکانه­های مخارج دولت بر متغیرهای محصول، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تجارت بین الملل
2. تأثیر آزادی اقتصادی بر فعالیت های کارآفرینانه : رویکرد دیده بان جهانی کارآفرینی

شهین بهور؛ نادر نادری؛ شهرام فتاحی

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.24904.1822

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت­های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال­های 2005  تا 2014، می­باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال­های دولتی بحران­های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به ­وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت­ها، تحولات جهانی، چرخه­های رکود و رونق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان
3. شناسایی بهترین نوع موجک در تحقیق های اقتصادی: مطالعه موردی-چرخه های تجاری در ایران

سید امین منصوری؛ حسن فرازمند

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 43-68

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26401.1899

چکیده
  بررسی‌های نظری نشان می‌دهد روش موجک ابزار ریاضی مناسبی برای تجزیه سیگنال­ها و نمایش آن‌ها در سطوح مختلف است. در عین حال، روش موجک دارای مرتبه موج‌ها و ابزار متفاوت برای هموارسازی سری است. مطالعات نشان داده است که موجک­های متعامد شامل هار، دابچیس، سیملتس، کو ایفلتس، دو متعامدی جزء بهترین نوع از موجک ها هستند. از طرفی هر نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل نامتقارنی اثر مصرف انرژی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش ARDL غیرخطی

ادیبه سواری؛ محمد حسن فطرس؛ غلامعلی حاجی؛ سید عباس نجفی زاده

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 69-90

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28107.2012

چکیده
  رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست­گذاری اقتصادی هر کشور است. در سال های اخیر رابطه­ی میان توسعه­ی بخش مالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، محور مباحث بسیاری از اقتصاددانان توسعه بوده است، لیکن هیچگاه اجماع در میان  اندیشمندان اقتصادی راجع به رابطه آنها وجود نداشته است. هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
5. اندازه‌گیری و مقایسه درجه رشد حامی فقرا در کشورهای اسلامی

داود بهبودی؛ محسن اعلائی حیدرانلو؛ حسین پناهی

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 91-115

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28419.2028

چکیده
  فقر یکی از اصلی­ترین عوامل در طول تاریخ می­باشد که جامعه بشری با آن روبرو بوده است، رشد بالای اقتصادی در دهه گذشته ایده­ای مبنی بر اینکه رشد می­تواند به کاهش فقر در جهان منجر شود رایج شد و قبل از غالب شدن رشد حامی فقرا بر تفکرات توسعه­ای بود و در دهه 1950 و 1960 اغلب تفکرات توسعه­ای در ارتباط با رشد و فقر، تفکرات رشد سریز نیز بود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بخش عمومی
6. نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه؛ آزمون نظریه رشد نامتوازن بامول

حمید سپهردوست؛ راضیه داوری کیش؛ مریم ستاره ئی

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 117-143

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28752.2045

چکیده
  مجموعه نظریه­های ارائه شده در خصوص دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را می­توان به دو گروه اساسی تقسیم­بندی نمود. یک نظریه رشد متوازن و دیگری نظریه نامتوازن. نظریه رشد متوازن بیان می­کند برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است سرمایه­گذاری در تمام فعالیت­های اقتصادی و بخش­های مختلف آغاز شود تا بخش­های مختلف بتواند به حمایت ...  بیشتر