مقاله پژوهشی
1. بررسی عوامل مؤثر بر کارایی صنعت بانکداری ایران (روش دو مرحله‌ای سیمار و ویلسون)

عطیه ترخانی؛ عظیم نظری؛ پریسا نیلوفر

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-41

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.14838

چکیده
  عملیات بانکی ممکن است متنوع و پیچیده باشد، اما تعریفی عملیاتی و ساده از یک بانک بدین گونه است که یک بانک موسسه­ای است که عملیات جاری آن شامل اعطای وام و دریافت سپرده از مردم است. بانک­ها همچنین نقش مهمی در تخصیص سرمایه در اقتصاد بازی می­کنند. یک سیستم مالی سازگار با عملکرد به خوبی توسعه­یافته، تخصیص منابع مصرف خانوار را به میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی شمول سیاستگذاری پولی با مقوله ثبات مالی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی DSGE

پدرام داودی؛ حسین باستان‌زاد

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 43-87

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28357.2025

چکیده
  ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد می‌شود. اما بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۷، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست‌گذاری پولی پذیرفته شد. اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده، اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل پیامدهای اختلالات ...  بیشتر

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد کاربردی
3. برآورد شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی

سید مرتضی افقه؛ عبد المجید آهنگری؛ حسین عسکری پور

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 89-121

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.29152.2064

چکیده
  ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه‌ی انسانی توسط نهاد مذکور به‌عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی‌شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می‌گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه‌ی ...  بیشتر

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری
4. واکاوی الگوی اقتصادی بانک جهانی؛ "چارچوب میان مدت هزینه " در تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر تجربیات اجرای آن درکشورهای منتخب

ابراهیم مولایی جم؛ توکل حبیب زاده؛ مجید فشاری

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 123-148

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.29189.2067

چکیده
  عدم تحقق حق‌های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملّی و محلّی جامعه‌ بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می‌گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش‌مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی‌ بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان
5. تحلیل اثر اعتماد سرمایه گذاران بر مکانیزم انتقال سیاست پولی و رشد اقتصاد بدون صادرات نفت خام در ایران: رهیافت (M-GARCH)

سید عبدالله موسوی؛ همایون رنجبر؛ مجید صامتی؛ حسین شریفی رنانی

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 149-172

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.26651.1916

چکیده
  از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف نهایی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایه خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می­باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی­های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی­ها، از سایر گزینه­ها بیشتر باشد. توسعه کیفی و کمی بازار سرمایه در دو دهه اخیر، رواج انتشار ...  بیشتر

مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری اقتصاد کلان
6. شاخص تاب‌آوری نظام بودجه‌ریزی اقتصاد ایران

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب مازار

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 173-199

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28247.2020

چکیده
  هدف از این مقاله تعریف و محاسبه شاخص تاب‌آوری نظام بودجه‌ریزی ایران است. اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب‌آوری پایین و آسیب‌پذیری بالا ارزیابی می‌شود. تاب‌آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک‌ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران می‌باشد، می‌تواند به تحقق مقاوم‌سازی اقتصاد کمک نمایند. در ادبیات مقاومت ...  بیشتر