مقاله پژوهشی اقتصاد کلان
1. اثرات تکانه‌های متغیرهای مالی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری

ژاله زارعی؛ ایبلناز ابراهیمی؛ مریم همتی

دوره 16، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.19694.1495

چکیده
  در این تحقیق اثرات تکانه‌ متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (۲۰۰۸) و هریستوف (۲۰۱۳) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. نقش انواع هزینه ها بر نابرابری کل خانوارهای شهری ایران

میترا باباپور

دوره 16، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 33-66

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.24805.1816

چکیده
  با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها و یا هزینه­ها در ایجاد نابرابری، در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه لرمن و ایتزاکی (1985) نقش انواع گروه­های هزینه در ایجاد نابرابری به طور مجزا مورد بررسی قرار می­گیرد. بدین­منظورکشش ضریب جینی و تأثیر تغییر سهم هر یک از اجزای هزینه در ضریب جینی طی سال­های 1383 تا 1396 محاسبه می­شود.نتایج حاکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی
3. اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکداری در ایران

فرشید پورشهابی؛ نسیبه کرامتی زاده

دوره 16، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.24813.1817

چکیده
  در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته‌شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه­ای از  8 بانک­ فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش­ پانل حداقل مربعات تعمیم­یافته(GLS)، استفاده‌شده است. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کلان
4. الگوسازی رژیم های چندگانه در چرخه های تجاری ایران:یک رهیافت پویا

هاشم زارع؛ فرناز اژدرنیا

دوره 16، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 89-129

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.25272.1844

چکیده
  هدف این تحقیقبررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر چرخه‌های تجاری از طریق مکانیزم­های انتقال در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی و تابع انتقال لجستیک از بین مکانیزم­های انتقال، متغیرهای نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله و مانده تسهیلات اعطایی با دو وقفه انتخاب‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد سنجی
5. بررسی ساختار مالکیت، ساختار سپرده، ساختار سود و ریسک ورشکستگی مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضا حبیبی؛ مهدی بصیرت؛ زینب حیدری

دوره 16، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 131-155

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.25760.1868

چکیده
  ورشکستگی بانک­ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک­ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت­های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت­ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست می­کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختارمالکیت، ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کاربردی
6. شناسایی موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس

محمدجواد نظری؛ ابراهیم هادیان

دوره 16، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 157-190

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.25849.1875

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایه­گذاری در استان فارس می­گردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش ...  بیشتر