مقاله پژوهشی
1. استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس

مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-36

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.25839.1873

چکیده
  در سال های اخیر موضوع محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مقاله به دنبال استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس می باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته، یک بخش از سرمایه برای تولید کالا استفاده می شود که موجب تولید آلودگی و تخریب محیط زیست می شود. سرمایه باقی مانده به منظور کاهش آلودگی مورد استفاده قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. نقش تغییرات رشد بهره‌وری در تعیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه حاصل از مسأله رمزی

حمید رضا ایزدی؛ حسین مرزبان

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 37-71

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26016.1885

چکیده
  این مقاله با تغیر رشد بهره‌وری سالانه به تبیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مسأله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می‌پردازد. خروجی‌های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می‌شود. وضع مالیات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. رابطه متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس در کشورهای در حال توسعه منتخب: رهیافت معادلات همزمان

رحمان سعادت؛ مجید مداح؛ پیام نادری

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 73-102

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26577.1912

چکیده
  در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان‌های سرمایه آسیب‌پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. همزمانی قیمت نفت و شاخص سهام با ادوار تجاری حقیقی: مبتنی بر رهیافت مارکوف سویچینگ

رویا سیفی پور؛ ازاده محرابیان؛ بهنام حسین پور

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26620.1915

چکیده
  اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است که با مشکلات زیادی همراه بوده و سیکل‌های تجاری بزرگ و کوچک داشته است. شناخت این سیکل‌ها کمک بسیار شایانی به برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در ارائه تصمیمات بهتر می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی سیکل‌های تجاری تولید، شاخص سهام و قیمت نفت و همزمانی بین آنهاست. در این پژوهش با استفاده از مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی امکان پوشش تورم با سکه طلا در ایران

مانی موتمنی؛ شهریار زروکی؛ کوثر ضامنی

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 125-143

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26749.1920

چکیده
  در کشورهایی نظیر ایران که با تورم مزمن روبرو هستند، امکان هجینگ یا پوشش تورم، ابزاری ضروری برای بازار مالی به حساب میآید. بانکها، صندوقهای بازنشستگی و بیمه عمر از جمله بخشهایی هستند که برای بقا یا بهبود کیفیت خدمات به چنین ابزاری نیاز خواهند داشت. به طور معمول انواع دارایی نظیر طلا، ارز، زمین و مسکن برای حفظ ارزش پول در برابر تورم به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد سنجی
6. عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی: رویکرد میانگین گیری بیزی

عذرا بیانی؛ تیمور محمدی

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 145-180

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28208.2017

چکیده
  بحران‌های اخیر نشان‌دهنده شکست مدل‌های هشداردهنده پیش از موعد قبلی است. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می‌داند، عواملی که این پژوهش در تلاش برای بهبود آنها است. در این پژوهش تلاش می‌شود تا با تعریف نااطمینانی در مدل‌های بحران و با رویکردی مرسوم به میانگین‌گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران‌های ...  بیشتر