مقاله پژوهشی
1. ارائه ی یک مدل ترکیبی برای پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری

عبدالرحمن آرام؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10571

چکیده
  آب به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشر، در زندگی روزمره دارای نقش حیاتی است. آگاهی از میزان تقاضای مورد نیاز آب برای سیاست­گذاری مدیریت تقاضا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه مدلی ترکیبی (تلفیقی از مدل­های خطی و غیر­خطی) منطبق با شرایط و ساختار اقلیمی شهر تهران و متغیرهای موثر بر مصرف آب برای پیش بینی تقاضای کوتاه­مدت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استان‌های کشور

کیومرث شهبازی؛ زهرا طالبی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 19-35

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10572

چکیده
     با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست­گذاری اقتصادی، بررسی رابطه­ ی نرخ بیکاری و تولید واقعی در سطح استان ­ها، سیاست­ های اقتصادی کاراتر و کاهش بیکاری در سطوح استانی و ملی را در پی خواهد داشت. هدف از این تحقیق تخمین ضریب اوکان برای استان­ های مختلف کشور و تعیین تفاوت­ های استانی رابطه­ ی بین تولید واقعی و نرخ بیکاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی واکنش‏ های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران

حمیدرضا حلافی؛ سید ناصر سعیدی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 37-53

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10586

چکیده
  حرکت روان سرمایه در بازارهای مالی بین المللی ارتباط متقابل و پویای بازارهای سرمایه و ارز را در پی داشته است، به طوری که هرگونه تغییر در متغیرهای مهم این بازارها به طور سریع به وسیله ­ی سازوکارهایی به بازار دیگر انتقال یافته است. بر این اساس، در تحقیق حاضر ارتباط متقابل نااطمینانی در نرخ دلار و شاخص ‏کل قیمت سهام بورس تهران و عکس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی اثر رشد تجارت بر رشد توسعه ی ‌انسانی در کشورهای منتخب آسیایی: رهیافت داده‌های تابلویی

سید نظام‌الدین مکیان؛ سید محمد حسن مصطفوی؛ راضیه حاتمی؛ محمدرضا دهقانپور

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10587

چکیده
  از نظر اغلب اقتصاددانان، تجارت بین‌الملل دارای نقش با اهمیتی در توسعه­ ی ‌انسانی است. تجارت از طریق مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه ­ی انسانی تأثیر‌گذار است. بررسی نظریات توسعه نشانگر رابطه ­ی مثبت میان تجارت خارجی و توسعه ­ی اقتصادی است. بر اساس برخی از نظریات علی­ رغم اثر مثبت تجارت بر توسعه، این عامل دارای تأثیر منفی بر فرهنگ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران: با تأکید بر تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار

عبدالمجید آهنگری؛ آذین خرم زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10588

چکیده
  بر اساس تجربه­ ی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه­ ی اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد، یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه رشد اقتصادی محسوب می ­شوند.بر این اساس، در پژوهش حاضر اثرات تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تعیین مسیر بهینه ی مالیات ها در جهت کاهش وابستگی بودجه ی دولت به درآمدهای نفتی

عزت اله عباسیان؛ طیبه خاتمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 87-111

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10589

چکیده
  کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم ­انداز و برنامه­ های توسعه­ی چهارم و پنجم است. برای کاهش این وابستگی باید جایگزین مناسبی برای این منبع درآمدی یافت.  در این رابطه درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. در این مطالعه با استفاده از معادلات بلمن، مسیر بهینه­ ای برای کاهش وابستگی بودجه ­ی دولت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی ارتباط میان بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران

محمد نادعلی؛ جواد رضایی؛ احمد صلاح منش

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1391، صفحه 113-131

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2012.10590

چکیده
  هدف از این مقاله محاسبه ­ی رشد بهره­ وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره‌ وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ­ی رشد بهره ‌وری بخش نفت طی دوره ­ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ­ی ارتباط میان بهره ­وری و رشد، به بررسی رابطه ­ی علّی میان رشد بهره‌ وری ...  بیشتر