1. تعمیم مدل رشد نئوکلاسیک به منظور بررسی اثر حقوق مالکیت بر روی عملکرد اقتصادی و آزمون آن با استفاده از رهیافت داده های تابلویی

محمد حسین مهدوی عادلی؛ سارا شهرکی؛ محمدرضا کلایی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10649

چکیده
     این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم ­های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می­ کند.  مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ­ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد.  ...  بیشتر

2. ‌پیش‌بینی کوتاه مدت تقاضای برق کشور با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل‌موجک

حسین صادقی؛ مهدی ذوالفقاری

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10650

چکیده
  آگاهی از میزان تقاضای انرژی برق در هر دوره، به منظور برنامه‌ ریزی دقیق و اعمال سیاستگذاری‌ های لازم، امری ضروری است.  از این رو، پیش‌بینی تقاضای آن، برای بخش‌ های مختلف اقتصادی حائزاهمیت است.  در این مقاله به مطالعه­ ی تطبیقی روش‌ های غیرخطی شبکه‌ های عصبی مصنوعی و تبدیل موجک- شبکه ­ی عصبی و فرایند خطی  ARMAدر پیش‌بینی تقاضای ...  بیشتر

3. مطالعه ی ارتباط سیاست های پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی)

نرگس خواجه روشنایی؛ ناصر شاهنوشی؛ یداله آذرین فر؛ رؤیا محمدزاده؛ افشین امجدی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 57-74

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10651

چکیده
  هدف کلی مقاله­ ی حاضر، مطالعه ­ی چگونگی تأثیر سیاست­ های پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب انتظارات عقلایی طی دوره­ ی زمانی 85-1352 است.  در همین راستا، ابتدا با بهره گیری از روش پسران و شین، وجود رابطه­ ی بلند مدت میان متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته­ ی نرخ ارز مؤثر حقیقی و نرخ تورم بررسی گردیده و سپس ...  بیشتر

4. فناوری اطلاعات و ارتباطات، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی

علیرضا پورفرج؛ یوسف عیسی زاده روشن

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10652

چکیده
     هدف اصلی این مقاله بررسی اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات روی رشد اقتصادی با توجه به نابرابری درآمد است.  از داده ­های پنل برای 14 کشور با نابرابری بالا و 14 کشور با نابرابری پایین در دوره ­ی 2006- 2000 استفاده شده است.  نتایج قبلی نشان داد که اثر دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی در ...  بیشتر

5. تأثیر تغییرات قیمت بر فقر

سهیلا پروین

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 95-117

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10653

چکیده
  تغییرات قیمتی مهمترین کانال انعکاس سیاست­ های اقتصادی بر موقعیت اقتصادی خانوارها است.  این تغییرات در قالب دو اثر درآمدی و توزیعی ظاهر می‌ شود.  اثرات توزیعی از طریق تغییر در قیمت­ های نسبی و اثر درآمدی از طریق تغییر در سطح عمومی قیمت ­ها، شاخص ­های فقر را تحت تأثیر قرار می‌ دهد.  اینکه تغییرات قیمتی به نفع گروه فقیر یا ...  بیشتر

6. مقایسه ی مدل قیمت هدانیک سنتی و مدل قیمت هدانیک رید در برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن (مطالعه ی موردی مناطق شهری استان همدان)

علی اکبر قلی زاده؛ داود بهبودی؛ احسان شکریان

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 119-147

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10654

چکیده
  این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت واحدهای مسکونی و تخمین ارزش این عوامل در مناطق شهری استان همدان می‌ پردازد.  از میان روش‌های مختلف، روش قیمت هدانیک برگزیده شد.  در روش مرسوم و سنتی قیمت هدانیک، ویژگی‌ های مختلف فیزیکی و ساختاری واحد مسکونی و ویژگی‌ های محیطی و همسایگی برای برآورد قیمت مسکن لحاظ می‌ شود.  روشی که در این ...  بیشتر

7. تخمین تقاضای گردشگری ایران به تفکیک چند کشور منتخب با استفاده از رهیافت TVP

پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی؛ سیاب ممی‌پور؛ مجید فشاری

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1389، صفحه 149-171

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2010.10655

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضا برای گردشگری ایران به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیه طی سال­ های 1353-1385 است.  برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که براساس کشش­ های درآمدی، تقاضا برای گردشگری ایران ...  بیشتر