مقاله پژوهشی
1. تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویا

حمید ناظمان؛ مرتضی بکی حسکوئی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10684

چکیده
  یکی از مسایل مهم در کشورهای صادر کننده نفت، تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در راستای دست یابی به رشد و توسعه پایدار است.  در این مقاله یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای  بهره برداری منابع پایان پذیر ارایه می­ شود.  مدل تعادل عمومی قابل محاسبه­ ی پویا دارای دو بخش پویا و ایستا است که بخش پویای مدل نسبت به مدل ایستا حل می­ شود.  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. تخمین ریسک سیتماتیک در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از آنالیز موجک برای بورس اوراق بهادار تهران

علی قنبری؛ محسن خضری؛ رقیه ترکی سمایی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10685

چکیده
  در مدل قیمت ­گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) بازده­ ی انتظاری دارایی ها به سطح ریسک سیستماتیک شان بستگی دارد، به طوری که ریسک سیستماتیک دارایی، در ارتباط با پرتوفولیوی بازار اندازه­ گیری می شود.  از این رو، هدف این مقاله تخمین مدل CAPM در مقیاس­ه ای زمانی مختلف است.  آنالیز موجک، روشی جدید در زمینه ­ی مالی است و به عنوان روش تجربی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. اثرات درآمدهای نفتی‌ و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه ی موردی کشور ایران

مرتضی سامتی؛ آزاد خانزادی؛ مهدی یزدانی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 51-72

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10686

چکیده
  افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده­ی نفت می­ شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می‌دهد.  تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می­ تواند اقتصاد کشور‌های صادر کننده­ ی نفت را دچار پدیده‌ای به نام بیماری هلندی می‌کند.  از سوی دیگر، در صورت اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی نامناسب، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. اثرات نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL : مطالعه ی موردی ایران

مهدی صادقی شاهدانی؛ کامران ندری؛ وهاب قلیچ

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10687

چکیده
     میزان و نوع دخالت دولت در مسائل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه­ ی اخیر در میان اقتصاددانان است.  توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است.  فرضیه­ ی اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی

مهدی خداپرست مشهدی؛ سارا صمدی؛ محمود هوشمند؛ مصطفی سلیمی‌فر

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 101-123

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10688

چکیده
     در سال‌های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است.  حقوق مالکیت فکری را می‌توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت‌های فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست.  امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند.  این تحقیق به بررسی ابعاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. توسعه ی مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه

بهزاد سلمانی؛ بهزاد امیری

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 125-145

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10689

چکیده
     در این مقاله به بررسی تأثیر توسعه ­ی مالی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره ­ی 2004-1960 با استفاده از روش داده ­های تابلویی نامتوازن پرداخته شده است.  نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره ­ی مورد بررسی توسعه ­ی مالی تأثیر مثبت و معنی ­دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است.  همچنین، نتایج تحقیق نشان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران: تاثیرگذاری رابطه ی مبادله بر ساختار سرمایه گذاری

مصطفی کریم زاده؛ خدیجه نصراللهی؛ سعید صمدی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1388، صفحه 147-172

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2009.10691

چکیده
  یکی از ویژگی­ های اقتصادهای نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصادها است.  با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور افزایش می­ یابد، افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله­ ی اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله ­ ی اقتصاد می­ شود.  در این حالت، فعالیت­ هایی از قبیل بخش خدمات و ساختمان رشد می ­کنند و در عوض فعالیت­ ...  بیشتر