1. زیان رفاهی افزایش قیمت در اقلام عمده غذایی کاربردی از روش Panel- SURE در استان‌های کشور

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ شهریار زروکی؛ صدیقه رحمتی حاجی آبادی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 53-92

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.21297.1590

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در پنچ گروه عمده غذایی (نان و غلات، گوشت، لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات) و استخراج معیار تغییرات جبرانی در جهت ارزیابی زیان رفاهی می‌باشد. برای این منظور پارامترها در سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل (AIDS) بر اساس داده‌های بودجه خانوار شهری استان‌های کشور (93-1382) در ...  بیشتر