نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در دهه‌های اخیر با توجه به اهمیت محیط‌زیست و کاهش سطح آلودگی‌های ناشی از منابع هیدروکربوری، گاز طبیعی به‌عنوان سوخت پاک مورد توجه قرار گرفته است که، در صورت توسعه فناوری و ایجاد زمینه برای استفاده گسترده از آن در بخش‌های مختلف اقتصادی مؤثر خواهد بود. بنابراین در این مقاله به بررسی تعیین ساختار منطقه‌ای گاز و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی برای سه کشور ایران، روسیه و قطر پرداخته شده است. در این راستا، سناریوی مورد بررسی، افزایش قیمت گاز برای ایران، قطر و روسیه و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی برای سال‌های 2015-2030 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که، با شکل‌گیری بازار منطقه‌ای گاز با محوریت سه کشور ایران، قطر و روسیه، رشد اقتصادی در طول زمان کاهش، سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین رفاه در طول زمان برای سه کشور افزایش خواهند یافت. بنابراین با توجه به نتایج می‌توان این‌گونه بیان کرد که، رشد اقتصادی برای ایران در طول زمان کاهش و تورم افزایش خواهد یافت که این موارد با توجه به محدودیت در ظرفیت و کمبود سرمایه و تکنولوژی در این بخش است و در بلندمدت با توجه به رفع موانع و محدودیت‌ها، منجر به افزایش رفاه خواهد شد. بنابراین، پیوستن ایران به بازارهای منطقه‌ای، برای کشور دارای منفعت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of gas price shock on macroeconomic variables with emphasis on regional market formation: Dynamic general equilibrium model approach

نویسندگان [English]

  • mina javadinia 1
  • Abdol Majid Jalaee 2
  • mehdi nejati 2

1 Shahid Bahonar university of Kerman

2 Member of the faculty of Shahid Bahonar Kerman

چکیده [English]

Over recent decades, considering the prominence of the environment and decreasing the level of pollution caused by hydrocarbon sources, natural gas has been considered as an environment-friendly fuel. In case of technology development and provision of grounds for widespread use of natural gas, the use of this fuel will be effective in various economic sectors. Therefore, this study will investigate regional gas structure and its effect on macroeconomic variables for the three countries of Iran, Russia and Qatar. Therefore, in this scenario, the gas price increase for Iran, Qatar and Russia and its effect on economic variables for the years 2015-2030 were investigated. The results show that, with the establishment of the regional gas market focused on the three countries of Iran, Qatar and Russia, the economic growth will decrease over time, and the general level of prices as well as welfare shall increase over time for these three countries. . Therefore, according to the results, it can be stated that economic growth for Iran will decrease over time, and inflation will increase. These cases are due to the limitation in capacity, and lack of investment and technology in this sector. In the long run, if obstacles and restrictions are removed, it will lead to an increase in prosperity. Therefore, regional markets will be beneficial for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional gas markets
  • economic growth
  • general level of prices
  • welfare