نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز؛ محقق بانک مرکزی ج.ا. ایران؛

3 کارشناسی ارشد MBA، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی ویژگی پوشش ریسک و پناهگاه امن برای سه دارایی جایگزین سهام در بورس اوراق بهادار تهران شامل ارز، سکه طلا و بیت‌کوین بر اساس الگوی غیرخطی انتقال ملایم STR و با استفاده از داده‌های سری زمانی با تواتر روزانه برای روزهای کاری مشترک طی دوره زمانی 1394 الی 1399 می‌پردازد. برای این منظور الگوی غیرخطی انتقال ملایم در سه حالت مختلف برآورد شده و بر اساس نتایج آن این دو ویژگی برای سه دارایی ارز، سکه طلا و بیت‌کوین در مقابل سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، نخست سکه طلا و بیت‌کوین پوشش ریسک ضعیف سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستند ولی این دو دارایی پناهگاه امن قوی برای سهام در بورس تهران محسوب می‌شوند. دوم، نتایج نشان می‌دهد دارایی ارز هر دو ویژگی پوشش ریسک قوی و پناهگاه امن قوی را برای سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، ترکیب سبد سرمایه‌گذاری متشکل از سهام، ارز، طلا و بیت‌کوین می‌تواند به مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی‌ها کمک شایانی نماید. نتایج این مطالعه رهنمودهای ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی که به دنبال کاهش ریسک سرمایه‌گذاری ناشی از نوسانات قیمت سهام هستند، به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Gold, Currency and Bitcoin as Hedge or Safe Haven for Stocks: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE) using Smooth Transition Regression (STR) Models

نویسندگان [English]

  • hossein amiri 1
  • Abdollah Pourjavan 2
  • Meysam Zahedi 3

1 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Shahid Chamran University of Ahwaz,

3 M.A. Student in MBA, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Gold, Currency and Bitcoin as Hedge or Safe Haven for Stocks: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE) using Smooth Transition Regression (STR) Models

This study examines the Hedge and safe haven properties for three alternative assets for stocks in Tehran Stock Exchange including currency, gold coins and bitcoin during the 1394 to 1399 period with common daily time series data based on the nonlinear Smooth Transition STR model. For this purpose, the nonlinear smooth transitions regression model has been estimated in three different cases, and based on the results, these two features have been evaluated for three assets: currency, gold coin and bitcoin against shares in Tehran Stock Exchange. The results of this study show that, firstly, gold coins and bitcoins are poorly Hedge for stocks on the Tehran Stock Exchange, but these two assets are a strong safe haven for stocks in the Tehran Stock Exchange. Second, the results show that foreign exchange assets have both the features of strong Hedge and a strong safe haven for stocks in the Tehran Stock Exchange. The results of this study provide valuable guidance for investors and financial market participants seeking to reduce investment risk as a results of stock price fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold price currency stock
  • Bitcoin
  • safe haven
  • hedge
  • Smooth Transition Regression