نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 بخش اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشکده کشاورزی، بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

4 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلاینده‌های ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. اعمال مالیات بر کربن یکی از سیاست‌های کاهش انتشار گاز دی‌اکسیدکربن شناخته شده است. در این راستا، تأثیر مالیات کربن بر تولید و اشتغال بخش صنعت به کمک مدل داده ستانده بررسی شده است. با توجه به پذیرش معاهده پاریس در این مطالعه به بررسی تأثیر دو روش مالیات سوخت و مالیات کربن بر کاهش مصرف سوخت و انتشار کربن پرداخته شد. پایه آماری تحقیق شامل جدول داده ستانده به روز شده براساس آخرین اطلاعات سال 1397 و آمار و اطلاعات وزارت نیرو است. نتایج نشان داد که در صورت اعمال مالیات بر کربن، بیشترین میزان کاهش تولید و اشتغال در فعالیت‌های‌ (آهن و فولاد، مس و آلومینیوم، سایر فلزات) و (مواد شیمیایی و دارویی) و کمترین میزان کاهش تولید و اشتغال را می‌توان در فعالیت‌های (چرم و کفش) و (مبلمان، سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین آلات) و (تولید تجهیزات برقی) مشاهده کرد. همچنین با اعمال مالیات بر سوخت، بیشترین افزایش سطح قیمت در فعالیت پالایشگاه و غیرپالایشگاه و کمترین افزایش سطح قیمت در فعالیت تولید پوشاک وجود دارد. در نهایت، اجرای مالیات بر سوخت برای کاهش میزان مصرف سوخت و کاهش میزان انتشار کربن سوخت‌های بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره و گاز کارآمدتر از مالیات بر کربن است. مالیات بر کربن میزان مصرف انرژی در فعالیت‌ها را کاهش میدهد، که با ایجاد انگیزه برای نوآوری در تکنولوژی تولید سبب استفاده از سوخت‌هایی با آلایندگی کمتر خواهد شد. همچنین مالیات بر کربن، می‌تواند در صورت وجود تسهیلات دولتی، زمینه استفاده از انرژی‌های پاک را برای بخش صنعت فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of carbon tax on production and employment and comparing with fuel tax in the industry sector

نویسندگان [English]

  • Mahbubeh Sheykhpour 1
  • Hamid reza Mirzaei 2
  • Sedigheh Nabieyan 3
  • Mohammad Reza Zare Mehrjerdi 4

1 Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

3 Faculty of Agriculture Department of Agricultural Economics Shahid Bahonar University of Kerman, Iran

4 Associate Professor of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman

چکیده [English]

In recent decades, the release of more pollutants from energy consumption has had more devastating effects on the environment. Carbon taxation is one of the policies known to reduce carbon dioxide emissions. In this regard, the effect of carbon tax on production and employment of the industrial sector has been investigated using Input-Output model. According to the acceptance of the Paris Agreement, the effect of both fuel tax and carbon tax model on reducing fuel consumption and carbon emissions was investigated, in this study. The statistical base of the research includes an updated output data table based on the latest information of 2018 and statistics and information of the Ministry of Energy. The results showed that in the case of carbon tax, the greatest reduction in production and employment in activities (iron and steel, copper and aluminum, other metals), (chemicals and pharmaceuticals) and the least reduction in production and employment can be observed in activities (leather and shoes), (furniture, other products and repair and installation of machinery) and (production of electrical equipment). Also, with the imposition of fuel taxes, there is the highest price increase in the activity of refineries and non-refineries, and the lowest increase in the price level in the activity of clothing production. Finally, implementing fuel tax to reduce fuel consumption and carbon emissions is more efficient than carbon tax on petrol, kerosene, gasoline and furnace oil and gas. Carbon tax reduces energy consumption in activities, which will lead to the use of less polluting fuels by motivating innovation in production technology. Also, the carbon tax can provide the use of clean energy for the industrial sector in the presence of government facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuel tax
  • Price increase
  • Carbon emission
  • Energy consumption
  • input-output model