نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه کردستان

3 دانشیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

چکیده

گازهای گلخانه‌ای ترکیباتی از جو زمین هستند که اشعه‌های گرم مادون‌قرمز منعکس‌شده از طرف زمین را دوباره به سمت زمین بازمی‌گرداند. با تراکم بیش‌ازحد این‌گونه گازها در جو زمین، در اصطلاح لایه‌ای ایجاد می‌شود که باعث بالا رفتن دمای کره زمین به‌صورت نامطلوب می‌گردد. در حقیقت یکی از اساسی‌ترین بحث-های محیط‌زیستی که باعث نگرانی جامعه جهانی گردیده است، چالش مربوط به تغییرات آب و هوایی می-باشد.

این پژوهش به دنبال سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه‌ای بخش‌های مختلف اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب دی‌اکسید کربن جنگل‌های استان است؛ یعنی مقدار انرژی که در تولید کالا و خدمات به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مصرف می‌شود که سه گاز گلخانه‌ای CO2، NOX، SO2 موردبررسی قرارگرفته‌اند. برای این منظور با استفاده از جدول داده-ستانده محاسبه شده سال 1395 استان کردستان بر مبنای جدول آماری ملی سال مزبور بانک مرکزی ایران و ترازنامه هیدروکربوری، محتوای گازهای گلخانه-ای مدنظر در چارجوب الگوی تعاملی داده- ستانده موردسنجش قرار گرفت. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل‌های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی‌اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی‌اکسید کربن محاسبه شده است. نتایج نشان می-دهد که به ترتیب بخش‌های حمل‌ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در انتشار گازهای گلخانه‌ای استان هستند و همچنین بخش‌هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر می‌باشند. ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است؛ در صورتی‌که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measurement of Energy Consumption and GHGs Emissions of Kurdistan’s Economic Sectors

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Javaheri 1
  • Rozhina Masodi 2
  • Ali Fegheh Majidi 3

1 University of Kurdistan

2 University of Kurdistan

3 University of Kurdistan

چکیده [English]

Greenhouse gases are compounds of the Earth's atmosphere that restore warm infrared rays reflected from the Earth to earth. With the excessive density of these gases in the Earth's atmosphere, a layer is created in the term that causes the earth's temperature to rise unfavorably. In fact, one of the most fundamental environmental issues that has alarmed the international community is the challenge related to climate change.

This study seeks to measure the energy content and greenhouse gases of different economic sectors of Kurdistan province and to determine the contribution of carbon dioxide uptake in forests of the province, i.e. the amount of energy consumed directly and indirectly in the production of goods and services, three greenhouse gases co2, NOX, SO2 have been investigated. For this purpose, using the calculated input-output table of Kurdistan province in 2016 and hydrocarbon balance sheet, the greenhouse gas content was measured. In the discussion of CO2 adsorption capacity of forests in the province, using vegetation area and annual adsorption rate per hectare of forest, carbon dioxide emitted and the amount of forest needed for carbon dioxide absorption have been calculated. The results show that transportation and power plant sectors have the highest share in the province's greenhouse gas emissions, as well as those with positive trade balance are among the most important sectors that require more accurate revision and planning. Kurdistan's biological capacity is about 560,000 hectares, while the amount of forest necessary to absorb more than 6 million hectares is facing a deficit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input-output table
  • Greenhouse gases
  • Kurdistan province
  • Forests