نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

4 استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

چکیده گسترده
معرفی
در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی دغدغه اصلی سیاست­گذاران و متفکران اقتصادی‏ می­باشد. شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد ‏اقتصادی در این میان ضروری بوده و بررسی­های عمیق­تری را می­طلبد. اهمیت شناخت عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها در جهان رو به رشد امروز، انکارناپذیر است. میزان اثر بخشی و شناخت این عوامل می‌تواند گامی مهم در جهت تسریع رشد و توسعه باشد. تسریع در رشد اقتصادی، تمایلی است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اقتصاددانان به­دنبال پاسخ‌گویی به این سوال اصلی هستند که دلایل تفاوت رشد اقتصادی کشورهای جهان چیست؟ در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی می­توان به دو گروه از علل اشاره نمود. گروه اول، مربوط به عوامل مستقیم مانند انباشت سرمایه‌های انسانی و فیزیکی و گروه دوم شامل عوامل نهایی همچون نهادها، سرمایه‌ی اجتماعی و غیره هستند. در رابطه با عوامل سیاسی وضعیت کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است، به­ویژه، در برابر عوامل نامطلوب ساختار داخلی اقتصادی کشورها بسیار ضربه­پذیر است. بی­ثباتی سیاسی به­عنوان مهم­ترین عامل داخلی، نزدیک­ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید دارد. نااطمینانی که در فضای بی­ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز (از قبیل فعالیت­های تروریستی) در کشورهای در حال توسعه پدید می­آید، موجب عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه­های خارجی، فرار سرمایه و کاستن از سرمایه­گذاری­ها می­گردد. از جمله شاخص­های بی­ثباتی سیاسی که به­عنوان یکی از مسائل حساس جامعه بین­الملل مخصوصاً کشورهای در حال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحولات روابط اقتصادی و سیاسی بین­الملل گسترده است پدیده تروریسم می­باشد. در همین زمینه، عاصم اوغلو (2001)، معتقد است با وجود نهادهای کاراتر و بهتر، سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، امنیت، بهبود در حقوق مالکیت و انحراف‌های کمتر در سیاست‌ها صورت خواهد گرفت. در میان متغیرهای موثر بر رشد و سرمایه­گذاری، امنیت یک مقوله کلیدی است. امنیت مفهومی پیچیده است و به­دلیل وجود شاخص­های کیفی تشکیل­دهنده و پیچیدگی­ آن، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی، محل اختلاف است. تروریسم، یک عامل اساسی برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است.
متدولوژی
هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 با به کارگیری الگوی دوربین فضایی (SDM) می­باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانکی اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به­شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده­های تروریسم به تفکیک 9 کشور منتخب منطقه خاورمیانه استخراج گردیده است.
یافته­ها
ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی‌داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب فضایی تابلویی برآورد گردید. با توجه به نتایج  تحقیق، فعالیت­های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر رشد اقتصادی این کشورها را نشان می­دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله هامیدا (2018) و اسنفدیاری (1397) می­باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، اعتبارات بانکی دارای تاثیر معنی­دار و مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند که از این میان سرمایه­گذاری خارجی و تجارت خارجی بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی دارند و همچنین نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی‌دار بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله کواه (2007)، خان (2019)، حیدر و همکاران (2015) و سانا و شافی (2018) می­باشد.
نتیجه
تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تروریسم از کانال­های مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر می­گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می­شود و ورود گردشگر را به­صورت منفی تحت تاثیر قرار می­دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد کاهش احساس امنیت، سرمایه­گذاری در زمینه­های مرتبط با توریسم را به­صورت منفی تحت تاثیر قرار می­دهد و از تقویت این بخش پیش­گیری می­کند. تاثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می‌سازد. منابع مولد کمیابی که می‌توانست برای تولید کالاها و خدمات در جامعه استفاده شود، اکنون از بین رفته است. همچنین منابع و بودجه‌هایی که برای سایر بخش‌های مفید اقتصاد اختصاص یافته است، در نتیجه حوادث تروریستی، اکنون برای تقویت امنیت کشور به­کار گرفته شود. هیچ‌کدام از این تغییرات در که برای ایجاد امنیت ضروری است ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی‌کند و سطح رفاه را بالا نمی‌برد و رشد اقتصادی را نیز به‌صورت منفی تحت تاثیر قرار می­دهد. از طرفی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی پیش­ران اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات قوی بر اقتصاد کشور دارد. فعالیت­های تروریستی امنیت را کاهش می­دهند و اعتماد سرمایه­گذاران به کشورهای در معرض فعالیت­های تروریستی را کاهش می­دهند که منجر به کاهش جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of terrorism on economic growth in selected countries of the Middle East: a panel spatial econometric approach

نویسندگان [English]

 • mojtaba kefayat 1
 • mehrzad ebrahimi 2
 • hashem zare 3
 • abbas aminifard 4

1 PhD student of Department of Economics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

3 Assistant Prof., Department of Economics, Faculty of Economic, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

4 Assistant Prof., Department of Economics, Faculty of Economic, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
In developing countries, economic growth is the main concern of policy makers and economic thinkers. Knowing the tools and factors affecting economic growth is essential and requires deeper investigations. The importance of knowing the effective factors in the growth and development of countries in today's growing world is undeniable. The degree of effectiveness and recognition of these factors can be an important step towards accelerating growth and development. Accelerating economic growth is a tendency in developing countries. Economists are looking for an answer to the main question, what are the reasons for the difference in the economic growth of the countries of the world? In examining the factors affecting economic growth, two groups of causes can be mentioned. The first group is related to direct factors such as the accumulation of human and physical capital, and the second group includes final factors such as institutions, social capital, etc. In relation to political factors, the situation of developing countries is slightly different from their situation and performance regarding economic factors, especially, the internal economic structure of countries is very vulnerable to adverse factors. Political instability, as the most important internal factor, has the closest interaction with the concept of economic security in influencing the performance of macroeconomic variables, including production. The insecurities that arise in the atmosphere of political instability and violent behavior (such as terrorist activities) in developing countries cause the country's inability to successfully attract foreign capital, capital flight and reduction of capital. Investments are made. Among the indicators of political instability, which has been raised as one of the sensitive issues of the international community, especially developing countries, and its effects on the developments of international economic and political relations, is the phenomenon of terrorism. In this context, Asimoglu (2001), believes that with more efficient and better institutions, more investment will be made in the field of physical and human capital, security, improvement in property rights and less deviations in policies. Among the variables affecting growth and investment, security is a key category. Security is a complex concept and due to the existence of constituent quality indicators and its complexity, both theoretically and empirically, it is a source of controversy. Terrorism is a fundamental factor disrupting economic and social security.
METHODOLOGY
The purpose of this research is to investigate the relationship between terrorism and economic growth in selected countries of the Middle East using the panel spatial econometric method during the period of 1980-2019 using the spatial Durbin model (SDM). Statistics and information required for variables of GDP per capita, foreign trade as a percentage of GDP, bank credits granted to the private sector, foreign direct investment as a percentage of GDP and inflation rate from the World Bank website and For the terrorism variable, it has been extracted from the global database of terrorism, separately for 9 selected countries in the Middle East region.
 
FINDINGS
First, in order to check the spatial dependence of the Moran and Jerry C test, the spatial dependence of the countries was confirmed and based on the significance of the Moran test, the research model was estimated in the spatial panel framework. According to the results of the research, terrorist activities show negative and destructive effects on the economic growth of these countries, and this result is consistent with the results of other studies such as Hamida (2018) and Sanafdiari (2017). According to the results of the research, the variables of foreign direct investment, foreign trade, and bank credits have a significant and positive effect on the economic development of the studied countries, of which foreign investment and foreign trade have the greatest impact on economic growth. Also, the inflation rate has a negative and significant effect on the economic growth of the above countries, and these results are consistent with the results of other studies such as Kavah (2007), Khan (2019), Haider et al. (2015) and Sana and Shafi (2018). Be
 
 
CONCLUSION
Terrorism and the increase in casualties caused by accidents have had a negative effect on economic growth. Terrorism affects economic growth through different channels. The increase in threats and terrorist incidents leads to insecurity in the country of origin and negatively affects the arrival of tourists. Terrorism also negatively affects investment in tourism-related fields by reducing the sense of security and prevents the strengthening of this sector. The direct effect of these terrorist incidents is to create an atmosphere of insecurity on the economy; Because it destroys and diverts productive economic resources. Scarce productive resources that could have been used to produce goods and services in society are now gone. Also, the resources and budgets allocated for other useful sectors of the economy, as a result of terrorist incidents, should now be used to strengthen the country's security. None of these changes, which are necessary to create security, will not create additional wealth for the society and will not raise the level of well-being, and will also negatively affect economic growth. On the other hand, foreign direct investment is one of the main drivers of economic development and its flow has strong effects on the country's economy. Terrorist activities reduce security and reduce investors' trust in countries exposed to terrorist activities, which leads to a decrease in the flow of foreign direct investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrorism
 • economic growth
 • Middle East
 • spatial econometrics
 1. Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. American economic review93(1), 113-132.

  Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. American economic review91(5), 1369-1401.

  Akbari, N. (2005). The concept of space and how to measure it in regional studies, Iranian Economic Research Quarterly, Volume 7, Number 23, pp. 39-68 (In Persian).

  Al-Ghafoor, S, M & Sadeghian, R. (1). Modernity, Globalization and the phenomenon of modern and postmodern terrorism, Quarterly Journal of Politics, Journal of the Faculty of Law and Political Science, Volume 48, Number 3, Fall 1397, 589-608 (In Persian).

  Alsarayreh, M, N, Jawabreh, O, A, A, & Helalat, S.S. (2010). “The influence of terrorism on the international tourism activities” European Journal of Social Sciences 13 (1).

  Anwar, M. A., Rafique, Z., & Joiya, S. A. (2012). Defense spending-economic growth nexus: A case study of Pakistan. Pakistan Economic and Social Review, 163-182.

  Asgharpour, H, Ahmadian, K & Maniei, O. (2013).  The effect of political instability on Iran's economic growth; APARCH Nonlinear Approach, Quarterly Journal of Economic Research and Policy, Volume 21, Number 68, 175-194 (In Persian).

  Atkinson, S. E., Sandler, T., & Tschirhart, J. (1987). Terrorism in a bargaining framework. the Journal of Law and Economics30(1), 1-21.

  Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley&Sons Ltd. West Sussex, England.

  Bandyopadhyay, S., & Younas, J. (2014). Terrorism: A threat to foreign direct investment. Doing Business Abroad Policy Report, 25-50.

  Blomberg, S. B., Hess, G. D., & Weerapana, A. (2004). Economic conditions and terrorism. European Journal of Political Economy20(2), 463-478.

  Carter, A., Deutch, J., & Zelikow, P. (1998). Catastrophic Terrorism-Tackling the new danger. Foreign Aff.77, 80.

  Çinar, M. (2017). The effects of terrorism on economic growth: Panel data approach. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu35(1), 97-131.

  Dombusch, R & Stanley, F. (1995). 'Moderate Inflation', World flank Economic Observer, 7, I (Jan), 1-44.

  Ekhtiari Amiri, R. (2017). The Impact of the Syrian Government's Fragility in Changing Middle East Security Interactions, Quarterly Journal of Political Research in the Islamic World. Volume 3, Number 7, 155-188 (In Persian).

  Elhorst, J. P., & Elhorst, J. P. (2014). Spatial panel data models. Spatial econometrics: From cross-sectional data to spatial panels, 37-93.

  Enders, W., & Sandler, T. (2002). The effectiveness of antiterrorism policies: A vector-autoregression-intervention analysis. American political science review87(4), 829-844.

  Esfandiari. (2015). Analysis of the effects of spatial overflow of military expenditures in the face of crime and trans-regional forces of terrorism in Mena countries, Quarterly Journal of Political Research of the Islamic World, Year 8, Number 2, Summer 2016, 143-167 (In Persian).

  Farahmand.  (2017). Spatial analysis of the impact of socio-economic factors on the occurrence of crime in the provinces of Iran with emphasis on migration, Economic Research, Volume 52, Number 1, Spring 1996, 117-138 (In Persian).

  Fehqh Majidi, A, Salami, F & Zarouni, Z. (2017). A Study of the Effect of Democracy on Economic Growth in Developing Countries, Journal of Political Science, Volume 12, Number 4, 137-164 (In Persian).

  Firuznia, Q, Jasemi, E & Qarni Arai, B. (2016). The Effect of Imposed War on the Growth and Economic Development of Rural Settlements (Case Study: Qasr Shirin County), Human Settlement Planning Studies, Volume 11, Number 37, 103-118 (In Persian).

  Gaibulloev, K., & Sandler, T. (2008). Growth consequences of terrorism in Western Europe. Kyklos61(3), 411-424.

  Getis, A., & Ord, J. K. (1992). The analysis of spatial association by use of distance statistics. Geographical analysis24(3), 189-206.

  Global Terrorism Index. (GTI), 2018. http://economicsandpeace.org/reports/.

  Golkhandan, A.  (2014).  A comparative study of the effect of military spending on the economic growth of selected developing and underdeveloped countries: Systematic GMM approach, Quarterly Journal of Economic Development Research, Volume 4, Number 15, 23-43 (In Persian).

  Gupta, S., Clements, B., Bhattacharya, R., & Chakravarti, S. (2004). Fiscal consequences of armed conflict and terrorism in low-and middle-income countries. European journal of political economy20(2), 403-421.

  Holmann, F., Rivas, L., Urbina, N., Rivera, B., Giraldo, L. A., Guzman, S., ... & Ramirez, G. (2005). The role of livestock in poverty alleviation: An analysis of Colombia. Forest3, 0-9.

  Hyder, S., Akram, N., & Padda, I. U. H. (2015). Impact of terrorism on economic development in Pakistan. Pakistan business review839(1), 704-722.

  Ismail Nia, A, A, & Wesfi Esfestani, S. (2016). The effect of security on economic growth in Iran and some selected countries, Quarterly Journal of Economic Research, Volume 16, Number 61, pp. 127-154 (In Persian).

  Jani, S, Nikpey pesyan, V, & Safizadeh, S. (2020). Investigating the Impact of Tourism Industry on Employment in the Provinces of the Country with the Approach of Spatial Econometrics, Research and Economic Policies, No. 93, Year 20 Eighth, Spring 99, 233-266 (In Persian).

  Karimi, M, S, Heidarian, M & Dorbash, M. (2016).  The effect of internal and external conflicts on economic growth in the Middle East, Scientific Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, Year 10, Issue 39, Summer 2016, 113-132 (In Persian).

  Khan, A., Estrada, M. A. R., & Yusof, Z. (2016). How terrorism affects the economic performance? The case of Pakistan. Quality & Quantity50, 867-883.

  Koh, W. T. (2007). Terrorism and its impact on economic growth and technological innovation. Technological forecasting and social change74(2), 129-138.

  LeSage, J. P. (1999). The theory and practice of spatial econometrics. University of Toledo. Toledo, Ohio28(11), 1-39.

  Liu, A., & Pratt, S. (2017). Tourism's vulnerability and resilience to terrorism. Tourism Management60, 404-417.

  Lucas Jr, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics22(1), 3-42.

  1. Lutz, & jams. (2014), Globalization and Terrorism in the Middle East, Department of Political Science Indiana University.

  Michael, S. (2007). Terrorism a socio-economic and political phenomenon with special reference to Pakistan. Journal of management and social sciences3(1), 35-46.

  Mubashra, S. (2018). The impact of counter-terrorism effectiveness on economic growth of Pakistan: An econometric analysis.

  Neumayer, E., & Plümper, T. (2010). Galton’s problem and contagion in international terrorism along civilizational lines. Conflict management and peace science27(4), 308-325.

  Nonjad, M & Roshan Ghiyas, M. (2010).  The effect of exchange relationship and its turbulence on economic growth in Iran, Quarterly Journal of Economic Research (Islamic-Iranian approach), 12 (46):183-200 (In Persian).

  Nikpey Pesyan, V., & Shahbazi, K. (2023). Spatial analysis of the effect of terrorism on attracting foreign direct investment in the middle east. Quarterly Journal of Quantitative Economics (JQE), 20(2), 129-164. doi: 10.22055/jqe.2022.37973.2392 (In Persian).

  Pfaffermayr, M. (2009). Conditional β-and σ-convergence in space: A maximum likelihood approach. Regional Science and Urban Economics39(1), 63-78.

  Pizam, A., & Fleischer, A. (2002). Severity versus frequency of acts of terrorism: Which has a larger impact on tourism demand? Journal of Travel research40(3), 337-339.

  Saeedi Kia, M, Dehmardeh Ghaleh No, N & Keshavarz Haddad, Gh, Esfandiari, M. (2015). The Relationship between Public Expenditure and Terrorism and Crime in MENA Region Countries, Panel Vector Regression Approach (p-var), Journal of Applied Theories of Economics (In Persian).

  Samadi, S & Bayani, A. (2011). Investigating the Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Returns in Tehran Stock Exchange, Quarterly Journal of Economic Sciences, Year 5, Issue 16, Fall 2011 (In Persian).

  Sevll F. S. (1995). Tourism, terrorism, and pollitical instabilly Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 2, pp. 416-456.

  Shahabadi, A & Bahari, Z. (2013). A Study of Political Stability and Economic Freedom on Economic Growth in Selected Developed and Developing Countries, Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, Volume 4, Number 16, 54 -72 (In Persian).

  Stecklov, G., & Goldstein, J. R. (2004). Terror attacks influence driving behavior in Israel. Proceedings of the National Academy of Sciences101(40), 14551-14556.

  Tavares, J. (2004). The open society assesses its enemies: shocks, disasters and terrorist attacks. Journal of monetary economics51(5), 1039-1070.

  Zolfaghari M, & Omrani A. (2017). The Impact of the Rise of ISIS on the National Security of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal of Political Research in the Islamic World. Volume 2, Number 7, 169-195 (In Persian).