نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 دانشیار روابط بین‌الملل دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

4 استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

با وجود روند رو به رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر در جهان که وابستگی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سوخت های فسیلی را به نحو چشم گیری کاهش خواهد داد، بنا بر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، همچنان در سی سال آینده افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی کشورهای صنعتی از جمله اعضای اتحادیه اروپا است بطوریکه امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی می گردد. بر پایه نتایج پیش بینی اداره انرژی کمیسیون اروپا، تامین انرژی در داخل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰، در مقایسه با سال 2005، حدود 20 درصد افول خواهد کرد بطوریکه از این سال به بعد، اروپا نیاز به واردات بیش از 55 درصد از از انرژی مورد نیاز خود که معادل 850 میلیون تن نفت معادل (MTOE) در سال برآورد می شود خواهد داشت که در این میان بیشترین میزان وابستگی به انرژی وارداتی مربوط به گاز خواهد بود. تمایل اتحادیه اروپا مبنی بر تنوع بخشی در تامین منابع انرژی و همچنین کاهش وابستگی به گاز روسیه بخصوص بعد از مناقشات این کشور با اوکراین و بلاروس در سال های اخیر، یکی از مسائل مهمی است که می تواند دیگر کشورهای صادرکننده را در دستیابی به مقاصد خود مبنی بر جایگزینی گاز روسیه یاری کند. با وجود چالش های مختلف در کاهش سهم گاز روسیه در سبد انرژی اتحادیه اروپا، ایران به دلیل دارا بودن منابع فراوان گاز و همچنین موقعیت جغرافیایی استراتژیک می تواند نقشی ویژه در این فرایند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iran's role in the future of EU Energy supply

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hamoei 1
  • Keyhan Barzegar 2
  • Hamid Ahmadi 3
  • Hossein Daheshiar 4

1 Ph.D. Student of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran.

2 Associate Professor of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran (Corresponding Author).

3 Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran

4 Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Despite the growing trend of renewable energy production in the world, which will significantly reduce dependence on major fossil fuel countries, the IAEA forecasts continued dependence on imports over the next 30 years. Oil and gas are shared by all industrialized nations, including the EU, with energy security considered to be one of the core issues of the Union. According to forecasts by the European Commission's Energy Office, energy supply within the European Union will decline by about 20% in 2005; compared to 2005, with Europe requiring more than 55% of energy imports this year. It will have an estimated 850 million tonnes of equivalent oil (MTOE) per year, of which the largest dependence on imported energy will be gas. The European Union's desire to diversify its energy supplies and reduce its dependence on Russian gas, especially after its recent conflict with Ukraine and Belarus in recent years, is one of the key issues that could help other exporting countries achieve their goals. To help replace Russian gas. Despite various challenges in reducing the share of Russian gas in the EU energy basket, Iran can play a special role in this process due to its large gas resources as well as strategic geographical location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Security
  • Iran
  • EU
  • Geopolitics
  • Interdependence