نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید چمران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش برآورد ارزش منافع غیرمستقیم رودخانه کارون برای ساکنان شهرستان اهواز است. جهت استخراج ارزش ویژگی‌های رودخانه از روش مدل‌سازی انتخاب و مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی در دو شکل ساده و مرکب استفاده شد. داده-های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از خانوارهای شهرستان اهواز در سال 1394 گرد‌آوری گردید. ویژگی‌های انتخاب شده برای ارزشگذاری رودخانه شامل ارایه چشم‌اندازهای طبیعی و شادی‌بخش، حفظ تنوع زیستی، کارکرد اکولوژیکی و کارکرد آموزشی در نظر گرفته شد. ارزش منافع اجتماعی سالانه بدست آمده برای رودخانه کارون برابر 1249 میلیارد ریال و ارزش سرمایه‌ای آن برابر 19825 ریال محاسبه شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Benefits of Karoon River Does the society have willingness to pay to conserve it?

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Montazer-Hojat 1

1 Assistant Professor at SCU

چکیده [English]

Abstract:
The objective of this study is to estimate indirect use values of Karoon river for the citizens of Ahvaz city. In order to obtain the value of attributes of the Karoon river, choice modeling method and two types of random parameter logit model were used. The required data were gathered through questionnaires filled by a number of households living in Ahvaz city in the year 1394. The attributes selected for valuation of the river included natural sceneries, biodiversity, ecological and educational functions. The annual social benefits of Karoon river were estimated to be 1249 billion Rials. Also, its value as an environmental capital was estimated to be 19825 IRR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginal willingness to pay
  • capital value
  • random parameter logit model