نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اهواز _دانشگاه شهید چمران _دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی -علوم اقتصادی _تجارت بین الملل -09125029700

2 دانشگاه شهید چمران

3 دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- تلفن: 09166047906

4 فارغ التحصیل دکتری اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بازارهای مالی به ویژه بورس اوراق بهادار می‌تواند پیوندهای مستحکمی با سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. با بروز بحران مالی در اقتصاد جهانی، دوباره توجه اقتصاددانان به چگونگی کارکردهای بازارهای مالی معطوف شده است. هدف این پژوهش طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید با حضور پویایی بازار بورس و بررسی مکانیسم‌های اثرگذاری این بازار بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. در این راستا یک مدل DSGE اقتصاد باز با بخش خانوارها، بنگاه‌ها، بخش بانکی، دولت و بانک مرکزی طراحی شده است. پویایی بازار سهام از طریق اثرات ثروت و قدرت وثیقه‌گذاری ثروت سهام بر رفتار مصرفی و قدرت اعتباری خانوارها و بنگاه‌ها مدلسازی شده است. بخش بانکی نیز به صورت رقابتی فرض شده است. پس از تصریح توابع هدف و محدودیت‌ها، تصمیمات هر بخش از شرایط بهینه‌سازی بدست آمده است. معادلات الگو با استفاده از روش لگاریتم-خطی‌سازی ساده شدند و سپس پارامترهای الگو با استفاده از اطلاعات فصلی 1376:3-1393:4 با استفاده از تکنیک بیزین برآورد شده است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل تأثیر بازار سرمایه بر متغیرهای اقتصاد کلان را تأیید می‌کند اما به دلیل سهم ناچیز بازار سرمایه در اقتصاد ایران این اثرات از نظر اندازه، معنادار ولی از نظر مدت زمان اثرگذاری خیلی قوی و پایدار نیستند. بنابراین، با توجه به مکانیسم‌های اثرگذاری بازار سرمایه بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد ایران، بانک مرکزی باید بتواند دامنه اثرات شوکهای گوناگون به ویژه از طریق مکانیسم‌های مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان را تشخیص و واکنش مناسب نشان بدهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Estimation of Capital Market Dynamisms in Iran’s Real Sector Economy in a DSGE Model

نویسندگان [English]

  • Ahmad Salahmanesh 1
  • Seyed Aziz Arman 2
  • Ebrahim Anvari 3
  • Abdollah Pourjavan 4

1 Economic Faculty of Shahid Chamran University of Ahwaz

2 Economic Faculty of Shahid Chamran University of Ahwaz

3 Economic Faculty of Shahid Chamran University of Ahwaz

4 Shahid Chamran University of Ahwaz,

چکیده [English]

Financial markets especially capital market can make strong connections with other parts of the economy. After 2007/2008 financial crisis and global extensive economic recession, the economists show interest in the financial markets function again. The purpose of this study is to design and estimate a Dynamic Stochastic General Equilibrium new Keynesian model with Stock market dynamism to investigate the stock market channel effectiveness mechanism on macroeconomics variables. So an open DSGE model containing households, firms, banks, government and central bank was designed and after log-linearization, then the model’s parameters were estimated using quarterly data 1996:3-2013:2 and experimental studies results. The model estimation using Bayesian method results show the effect of stock market on macroeconomic variables but due to the small size of Iran’s capital market the effect is meaningful according to size but the duration is not strong or stable. After all, it’s preferred that Iran’s central bank focus on total index growth rate rather than total index deviations in reaction to a shock in capital market in order to decrease the effects of financial mechanisms on real and nominal macroeconomic variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market
  • Iran's Macroeconomic
  • DSGE Model
  • Bayesian method

1. احمدیان، اعظم. (1394). «مدلسازی هجوم بانکی در چارچوب تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران». مجله­ی علمی­پژوهشی سیاست­گذاری اقتصادی، دوره­ی 7، شماره­ی 14، صص 1-27.## 2. بانک مرکزی ج.ا.ا. (1394). بانک اطلاعات سری زمانی، حسابهای ملی ایران. ##3. بیات، مرضیه، زهرا افشاری و حسین توکلیان. (1395). «سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE.» فصلنامه­ی پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، دوره­ی 24، شماره­ی 78، صص 171-206. ##4. تقی­پور، انوشیروان. (1393). «تنظیم مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران جهت سیاستگذاری و پیش­بینی سیکل­های تجاری». موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران. ##5. توکلیان، حسین. (1391). «بررسی منحنی فیلیپس کینزین­های جدید در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران». تحقیقات اقتصادی، 47: صص 1-22. ##6. خیابانی، ناصر و حسین امیری. (1393). «جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل­های DSGE.» فصلنامه­ی پژوهشنامه اقتصادی، شماره­ی 14. دوره­ی 54. صص 133-173. ##7. درگاهی، حسن و مهدی هادیان. (1395). «ارزیابی تکانه­های پولی و مالی با تأکید بر تعامل ترازنامه­ی نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE.» فصلنامه­ی نظریه­های کاربردی اقتصاد، دوره­ی 3. شماره­ی 1. صص 1-28. ##8. فرزین­وش، اسداله، محمدعلی احسانی و هادی کشاورز (1394). «اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعه­ی موردی: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک)»، تحقیقات اقتصادی، دوره­ی 50، شماره­ی 2، صص 415-447. ##9. کوپلند، توماس. ای، جان فِرد وستون و کولدیپ شاستری. (2005). تئوری­های مالی، مدیریت مالی پیشرفته. ترجمه­ی رضا تهرانی و عسگر نوربخش. تهران: نشر نگاه دانش. ##10. مهرگان، نادر و حسن دلیری. (1392). «واکنش بانک­ها در برابر سیاست­های پولی بر اساس مدل DSGE.» فصلنامه­ی پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، دوره­ی 21، شماره­ی 66، صص 39-68. ##11. میشکین، فردریک و استانلی ایکینز. (2006). بازارها و نهادهای مالی. ترجمه­ی حمید کردبچه. چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ##

1. Adrian, T. & HS. Shin. (2011). Financial Intermediaries and Monetary Economics. In: Friedman, B.M., Woodford, M. (Eds.), Handbook of Monetary Economics vol. 3A. Elsevier B.V., Amsterdam (Ch. 12). ##2. An, S. & F. Schorfheide. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews. Taylor & Francis Journals, 26(2-4): 113-172. ##3. Bernanke, B., Gertler, M. & S. Gilchrist. (1999). The Fnancial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. In: Taylor, J.B., Woodford, M. (Eds.), 1st edition Handbook of Macroeconomics vol. 1. Elsevier Science B.V., Amsterdam, pp. 1341–1393 (Ch. 21). ##4. Bernanke, BS. & M. Gertler. (1989). Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations. American Economic Review, 79(1):14–31. ##5. Brzoza-Brzezina, M., Kolasa, M. & K. Makarski. (2011). The Anatomy of Standard DSGE Models with Financial Frictions. National Bank of Poland Working Papers, no. 80. ##6. Calvo, G. (1983). Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework. J. Monet. Econ. 12 (3): 383–398. ##7. Carlstrom, Ch. & T. Fuerst. (1997). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations: A Computable General Equilibrium Analysis. American Economic Review, 87(5):893–910. ##8. Castelnuovo, E. & S. Nisticò. (2010). Stock Market Conditions and Monetary Policy in a DSGE Model For The US. J. Econ. Dyn. Control. 34 (9): 1700–1731. ##9. Cecchetti, S., Lam, P. & N. Mark. (1993). The Equity Premium and the Risk-free Rate: Matching the Moments. Journal of Monetary Economics, 31: 21-45. ##10. Chang, Y., Kim, SB., & F. Schorfheide. (2010). Financial Fricitions, Aggregation and the Lucas Critique. Working Paper, URL: http://www.crei.cat/files/filesActivity/34/schorfheide.pdf. ##11. Christensen, I. & A. Dib. (2008). The Financial Accelerator in an Estimated New Keynesian Model. Review of Economic Dynamics, 11(1):155–178. ##12. Christensen, I., Corrigan, P., Mendicino, C., & S. Nishiyama. (2009). Consumption, Housing Collateral, and the Canadian Business Cycle. Bank of Canada, Working Papers, no. 9-26. ##13. Christiano, L. & M. Eichenbaum. (1992a). Liquidity Effects and the Monetary Transmission Mechanism. American Economic Review, 82(2): 346-353. ##14. Christiano, L., Ilut, C., Motto, R. & M. Rostagno. (2008). Monetary Policy and Stock Market Boom-Bust Cycles. Working Paper Series No. 995. European Central Bank. ##15. Christiano, L., Motto, R. & M. Rostango. (2010). Financial Factors in Business Cycles. Working Paper Series No. 1192. European Central Bank. ##16. Cochrane, J.H. (2008). Financial Markets and the Real Economy. In: Mehra, R. (Ed.), Handbook Of The Equity Risk Premium. Elsevier B.V., Amsterdam, PP. 237–325 (Ch. 7). ##17. Coe, DT., Helpman, E. & AW. Hoffmaister. (2009). International R&D Spillovers and Institutions. European Economic Review, 53(7): 723-741. ##18. Cordoba, J. & M. Ripoll. (2004). Credit Cycles Redux. International Economic Review, 45(4):1011–1046. ##19. Cúrdia, V, M. & Woodford. (2009). Credit Frictions and Optimal Monetary Policy. BIS Working Papers, no. 278. ##20. De Walque, G., Pierrard, O. & A. Rouabah. (2010). Financial (in)Stability, Supervision and Liquidity Injections: a Dynamic General Equilibrium Approach. The Economic Journal, 120: 1234-1261. ##21. Dib, A. (2010): Banks, Credit Market Frictions, and Business Cycles. Bank of Canada, Working Papers, No.10–24. ##22. Funke, M., Paetz, M. & E. Pytlarczyk. (2011). Stock Market Wealth Effects in an Estimated DSGE Model for Hong Kong. Economic Modelling, 28(1): 316-334. ##23. Gerali, A., Neri, S., Sessa, L. & FM. Signoretti. (2010). Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area. J. Money Credit Bank. 42 (6): 107–141. ##24. Gertler M. & N. Kiyotaki. (2010). Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis. In: Woodford BM (Ed.). Handbook of Monetary Economics, Chapter 11 (pp. 547–599). Elsevier. ##25. Goodfriend, M. & BT. McCallum. (2007). Banking and Interest Rates in Monetary Policy Analysis: A Quantitative Exploration. Journal of Monetary Economics, 54(5):1480–1507. ##26. Gregory, A. & G. Smith. (1990). Calibration as Estimation. Econometrics Reviews, 9: 57–89. ##27. Griliches, Z. (1988). Productivity Puzzles and R&D: Another Nonexplanation. Journal of Economic Perspectives. 2: 9-21. ##28. Hollander, H. & G. Liu. (2015). The Equity Price Channel in a New-Keynesian DSGE Model with Financial Frictions and Banking. 29. Economic Modelling 52 (B): 375–389. ##30. Iacoviello, M. (2005). House Prices, Borrowing Constraints and Monetary Policy in the Business Cycle. Am. Econ. Rev. 95 (3): 739–764. ##31. Jehle, G. A. & P. J. Reny. (2011). Advanced Microeconomic Theory, 3rd Edition. Prentice Hall, Financial Times. ##32. Kiyotaki, N. & J. Moore. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy 105 (2): 211-248. ##33. Kydland, F. & E. Prescott. (1991). The Econometrics of the General Equilibrium Approach to Business Cycles. Scandinavian Journal of Economics, 93(2): 161-178. ##34. Markovic, B. (2006). Bank Capital Channels in the Monetary Transmission Mechanism. Working Paper, No. 313. Bank of England. ##35. Meier, A. & GJ. Müller. (2006). Fleshing Out the Monetary Transmission Mechanism-Output Composition and the Role of Financial Frictions. Journal of Money, Credit and Banking, 38(8):2099–2134. ##36. Nistico, S. (2012). Monetary policy and stock-price dynamics in a DSGE framework. Journal of Macroeconomics 34: 126-146. ##37. Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomics. New York: McGraw-Hill. ##38. Schorfheide, F. (2000). Loss Function-Based Evaluation of DSGE Models. Journal of Applied Econometrics, 15(6): 645-670. ##39. Smets, F. & R. Wouters. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: a Bayesian Approach. Am. Econ. Rev. 97 (3): 586–606. ##40. Uhlig, H. (2007). Explaining Asset Prices with External Habits and Wage Rigidities in a DSGE Model. Am. Econ. Rev. Am. Econ. Assoc. 97 (2): 239–243. ##41. Van den Heuvel, SJ. (2008). The Welfare Cost of Banking Capital Requirements. J. Monet. Econ. 55 (2): 298–320. ##42. Walsh, CE. (2010). Monetary theory and policy, 3rd edition. The MIT Press, Cambridge. ##43. Wei, C. (2010). Inflation and Stock Prices: no Illusion. J. Money Credit Bank. 42: 325–345. ##44. Woodford, M. (2012). Methods of policy Accommodation at the Interest-Rate Lower Bound. Jackson Hole Symposium, the Changing Policy Landscape, August 31-September 1, 2012. ##