نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه چمران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Energy price reform and optimal monetary policy: DSGE approach

نویسندگان [English]

  • Syed Morteza Afgheh 2
  • mojtaba ghorbannezhad 2

چکیده [English]

The aim of this study is to design a dynamic stochastic general equilibrium model to consider the effects of energy price reform on macroeconomic and optimal reaction of central bank in Iran. In this regard, we design a dynamic stochastic general equilibrium model for economy of Iran, so that energy is included in the household bundle as a separate commodity and in the production function as an input. To investigate the role of monetary Authority, first, we used a reaction function for the central bank, so that indicating the discretionary behavior of central bank. Using calibration and solving the model, the effects of energy price shock on macroeconomic variables were investigated. To evaluate the optimal response of the central bank to the energy price shock, optimal monetary rule is obtained using stochastic optimal control. Finally, by substituting the optimal rule rather than the central bank reaction function, the impact of energy price shock is investigated. The results indicate that the central bank can use the optimal monetary policy rule have better responses to energy price shock and reduce the effect of its stagflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Price Shock
  • DSGE
  • Optimal Monetary Policy

اینتریلیگیتور، میشل. (1368). بهینه سازی ریاضی، ترجمه محمد حسین پورکاظمی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. چاپ اول. ##خلیلی عراقی، منصور، حامد شکوری و محمد زنگنه. (1388). تعیین قاعده بهینه سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه، مجله تحقیقات اقتصادی، 44 (88): 94-69. ##درگاهی، حسن و کبری شربت اوغلی. (1389). قاعده بهینه سیاست پولی در شرایط تورمی اقتصاد ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 45 (93): 27-1. ##درگاهی، حسن و مجتبی قربان­نژاد. (1390)، تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر، مجله اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی، 5 و 6: 31-1. ##درگاهی، حسن و مهدی هادیان. (1395). ارزیابی آثار تکانه­های پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد، 3(1): 28-1. ##نیلی، مسعود. (1389). ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی (با تاکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصادکلان). پگاهان اندیشه، تهران. ##

Adam, k. (2006). Optimal Monetary Policy with Imperfect Common Knowledge. Journal of Monetary Economics 54: 267-301. ##Altig, D., L. Christiano, M. Eichenbaum & J. Linde. (2003). The Role of Monetary Policy in The Propagation of  Technology Shocks. Manuscript, Northwestern University. ##Bernanke, B.S. (1983). Irreversibility, Uncertainty and Cyclical Investment. Quarterly Journal of Economics, 98, 85-106. ##Bernanke, B.S. (1983). Non-Monetary Effects of The Financial Crisis in The Propagation of The Great Depression. The American Economic Review, 73(3): 257-276. ##Blanchard, O. & J. Gali. (2007). The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are The 2000s so Different from the 1970s? NBER Working paper No. 13368. ##Bodenstein, M., C.J. Erceg & L. Guerrieri. (2011). Oil Shocks and External Adjustment. Journal of International Economics, 83(2): 168-184. ##Bugarin, M.S., M.K. Muinhos, J.R. Silva & M. Araújo. (2005). The Effect of Adverse Oil Price Shocks on Monetary Policy and Output Using A Dynamic Small Open Economy General Equilibrium Model with Staggered Price for Brazil. Central Bank of Chile, Working Papers No. 348. ##Christiano, L., M. Eichenbaum & C. Evans. (2005). Nominal Rigidities and The Dynamic Effects of A Shock To Monetary Policy. Journal of Political Economy, 113(1): 1-45. ##De Fiore, F., G., Lombardo. & V. Stebunovs. (2006). Oil Price Shocks, Monetary Policy Rules and Welfare. Computing in Economics and Finance 2006 402, Society for Computational Economics. ##Del Negro, M. & F. Schorfheide. (2013). DSGE Model-Based Forecasting. Handbook of Economic Forecasting, Elsevier. ##Dhawan, R. & K. Jeske. (2006). Energy Price Shocks and the Macroeconomy: The Role of Consumer Durable. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2006-09. ##Finn, M.G. (2000). Perfect Competition and The Effects of Energy Price Increases on Economic Activity. Journal of Money, Credit, and Banking, 32: 400–416. ##Glain, P. (2007). The Optimal Monetary Policy Rule for The European Central Bank. Department of Economics. University of Pisa. ##Guender, V.A. (2003). Optimal Monetary Policy Under Inflation Targeting Based on an Instrument Rule. Economics Letters. 78(1): 55-58. ##Hamilton, J.D. (2008). Oil and the Macroeconomy. From The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition, 2008 Edited by Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blum. ##Jondeau, E. & H. L. Bihan. (2002). Evaluating Monetary Policy Rule in Estimated Forward-Looking Models. A Comparison of US and German monetary policies. The Econometrics of Policy Evalution,67/68: 357-388. ##Kilian, L. (2007). The Economic Effects of Energy Price Shocks. Journal of Economic Literature, 46(4): 871-909. ##Kormilitsina, A. (2008). Optimal Monetary Policy and Oil Price Shocks. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Economics, Duke University. ##Leduc, S. & K.Sill. (2004). A quantitative Analysis of Oil-Price Shocks, Systematic Monetary Policy and Economic Downturns. Journal of Monetary Economics, 51: 781–808. ##Mattesini, F. & S. Nistico. (2010). Trend Growth and Optimal Monetary Policy. Journal of Macroeconomics, 32: 797-815. ##Medina, J.P. & C. Soto. (2005). Oil Shocks and Monetary Policy in an Estimated DSGE Model for A Small Open Economy. Central Bank of Chile, Working paper, N.353. ##Milani, F. (2009). Expectations, Learning and The Changing Relationship Between Oil Prices and The Macroeconomy. Energy Economics, 31(6): 827-837. ##Moura, M. & A. de Carvalho (2010). What can Taylor rules say about monetary policy in Latin America?. Journal of Macroeconomics, 32(1): 392-404. ##Natal, J-M. (2012). Monetary Policy Response to Oil Price Shocks. Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, 44(1): 53-101. ##Pindyck, R.S. (1991). Irreversibility, Uncertainty and Investment. Journal of Economic Literature, American Economic Association, 29(3), 1110-48. ##Radde. S. (2009). An Energy-Augmented New Keynesian Dsge Model for The Analysis of The Role of Systematic Monetary Policy in The Oil Price-Macroeconomy Relationship. BA, Diskussions Papiere Van Der Universität Bayreuth. ##Sanchez, M. (2008). Oil shock And Endogenous Markup: Results From an Estimated EURO Area DSGE Mode, European Central Bank, Working Paper Series, No 860. ##Semko R. (2013). Optimal economic policy and oil prices shocks in Russia. EERC Working Paper Series 13/03e, EERC Research Network, Russia and CIS. ##Smets, F. & R. Wouters. (2003). An Estimated Stochastic Dynamic General Equilibrium Model of The Euro Area. Journal of the European Economic Association, 1: 1123-75. ##Woodford, M. (2003). Interest and Prices: Foundations of A Theory of Monetary Policy. Princeton University Press. ##