نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی

2 ضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

3 عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

   در این مطالعه، ما رابطه­ ی بین بی­ ثباتی صادرات، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را در ایران مورد بررسی قرار داده­ ایم اندک مطالعات قبلی در مورد این موضوع چندان توجهی به روش­ های بررسی پویا با استفاده از تکنیک ­های سری زمانی نداشته ­اند.  در این مطالعه روشن شد که متغیرها در سطح، ناپایا می ­باشند.  بنابراین، کمی تردید در مورد مطالعاتی داشتیم که در چارچوب مدل ­های رگرسیونی، بدون در نظر گرفتن این مساله، صورت گرفته ­اند.  در هر حال، نتایج ما نشان می­ دهد که در بلند مدت بی ­ثباتی صادرات اثر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته ولی در کوتاه مدت چندان رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی ­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exports Instability, Capital Accumulation and Economic Growth: The Case of Iran

نویسندگان [English]

  • Shazad Borumand 1
  • Mohammad Taghi Ziaiee Bigdeli 2
  • Ebrahim Rezaei 3

چکیده [English]

   The aim of this paper is to assess the relation between exports instability investment and economic growth in Iran. The few previous studies have not attempted to utilize the dynamic methods of assessment and the time series techniques and ARCH models. In this study, we found that the variables are unstable in level; therefore, a distorted view on studies was conducted according to regressive formats alone without no concern to the unstable state of variation. Nevertheless, our results indicate that in the long-run export instability has a negative effect on investment and economic growth.  However, in the short -run the effects are minimal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exports instability
  • capital accumulation
  • Economic Growth
  • ARCH models
  • time series technique