نویسندگان

عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توزیع نامناسب درآمد و به دنبال آن فقر، موضوعی است که امروزه اقتصاددانان بیش از ثروت، نگران آن هستند. امروزه اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده ­ی دولت را توزیع درآمد ذکر می‌کنند.  این تحقیق به دنبال بررسی تاثیرات سیاست­ های پولی بر توزیع درآمد در ایران است.  نتایج تحقیق با استفاده از یک الگوی خودتوضیح برداری VAR نشان می ­دهد که تأثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متفاوت است.  افزایش حجم پول به عنوان معیار سیاست پولی، بلافاصله موجب افزایش نابرابری درآمدی نمی­ شود، بلکه از سال دوم به بعد اثرات تشدید کننده ­ی نابرابری سیاست انبساطی پولی آغاز ­ می شود و در دوره­ های بعد تداوم می ­یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of monetary policies on Income distribution in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Assari Arani
  • Lotfali Agheli
  • Saeid Shafiei

چکیده [English]

Nowadays, the economists are worrying about inappropriate income distribution and consequently, poverty, rather than wealth. Income distribution is a main element in current societies, and approximately all of the economists express that one of the most important aims and tasks of Governments is income distribution. This research concerns about effects of monetary policies on income distribution in Iran. We analyzed the data by means of vector auto regressive (VAR) model, and the final results show that there are differences between the impacts of monetary policies on income distribution in short-, medium- and long term in Iran. The expansion of money volume as a measure for monetray policy does not immediately result in increasing income inequality, however the intesifying effects of expantionary monetrary policy begins after second period  and continues in the next terms.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Distribution
  • Monetary policy
  • Gini Coefficient
  • VAR