نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

   در این مقاله به بررسی تأثیر توسعه ­ی مالی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره ­ی 2004-1960 با استفاده از روش داده ­های تابلویی نامتوازن پرداخته شده است.  نتایج این تحقیق نشان داد که در دوره ­ی مورد بررسی توسعه ­ی مالی تأثیر مثبت و معنی ­دار بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته است.  همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از معیارهای مختلف توسعه ­ی مالی، افزودن سایر متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی و نمونه ­های آماری و دوره ­های زمانی متفاوت تأثیری بر نتایج تحقیق ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Development and Economic Growth: the Case of Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Behzad Salmani 1
  • Behzad Amiri 2

چکیده [English]

One of the main important issues in financial management is In this study, we investigate the impact of financial development on economic growth in developing countries using an unbalanced panel data model for the period 1960-2004. The results indicate there is a positive and significant effect of financial development on economic growth of developing countries. The results are robust and are not sensitive with respect to other determinants of economic growth, different financial development proxies, different samples and different time periods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial development
  • Economic Growth
  • Economic Development