نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در مدل قیمت ­گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) بازده­ ی انتظاری دارایی ها به سطح ریسک سیستماتیک شان بستگی دارد، به طوری که ریسک سیستماتیک دارایی، در ارتباط با پرتوفولیوی بازار اندازه­ گیری می شود.  از این رو، هدف این مقاله تخمین مدل CAPM در مقیاس­ه ای زمانی مختلف است.  آنالیز موجک، روشی جدید در زمینه ­ی مالی است و به عنوان روش تجربی در بررسی رابطه­ ی میان بازده سهام و ریسک سیستماتیک در مقیاس زمانی مختلف در این مقاله استفاده شده است.  نمونه­ ی مورد استفاده در این تحقیق متشکل از 15 سهام، در فاصله ­ی سال ­های 1388-1383 در بورس اوراق بهادار تهران است.  نتایج تحقیق نشان داد که رابطه ­ی بین بتای سهام و بازده آن در مقیاس کوتاه ­مدت و میان­ مدت  قوی­ تر است.  بنابراین،  بورس اوراق بهادار تهران در مقیاس 1 تا 4 (2-32 روزه) کاراتر بوده است.  از این رو، پیش ­بینی CAPM در چهارچوب چندمقیاسی، در افق­ های کوتاه ­مدت و میان ­مدت، در مقایسه با دیگر افق­ ها مناسب­ تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematic Risk Estimation at Different Time Scales, by Using Wavelets Analysis an Application on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Ghanbari 1
  • Mohsen Khezri 2
  • Roghie Torky Samaei

چکیده [English]

The capital asset pricing model (CAPM) states that the expected return on an asset depends upon its level of systematic risk. The asset’s systematic risk is measured relative to that of the market portfolio. This paper attempts to estimate the CAPM at different time scales. In this study, we adopt wavelets analysis, a relatively new and innovative approach in finance proposed by Gencay et al. (2002), as the key empirical method for examining the relationship between the return of the stock and its systematic risk at different time scales. The proposed procedure is acted on a sample, composed of 15 selected stocks, listed on Tehran Stock Exchange (TSE) actively traded over 2004-2009. It has proved that the relationship between the return of a stock and its beta is more robust at medium and short scales. This evidence shows that the Tehran Stock Exchange market is more efficient in the 1 until 4 scale (2-32 days). This finding, therefore, shows that the predictions of the CAPM are more relevant at short and medium-term horizon and in a multi-scale framework as compared to the other horizons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wavelets
  • CAPM
  • systematic risk
  • TSE