نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده

 

 

 قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است.  به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می‏ شود.  به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ­ی صادرات را افزایش می‏ دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می‏ کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تأثیر می‏ شود.  بدین ترتیب، در خصوص نحوه ‏ی تأثیرگذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد.  لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره‏ ی 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است.  همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت‏ ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است.  برای این منظور یک الگوی نظری - تجربی خالص صادرات تصریح و سپس به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده‏ های کشورهای فوق ‏الذکر برآورد شده است.  نتایج نشان می‏ دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه‏ مدت دارای اثر منفی و معنی ‏دار بر خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است.  مالیات بر شرکت ‏ها برخلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه ‏مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Value Added Tax on Net Exports and Comparison with the Effect of Corporation Income Tax on Net Exports in Iran and other Asian Countries

نویسندگان [English]

  • Majid Sameti 1
  • Sayed Komeyl Tayebi 1
  • Marziyeh Haji Karami 2

چکیده [English]

Destination-based value added taxes (VATs) are commonly thought to encourage exports, while exports are exempt from tax but imports are taxed. Hence, it is a commonplace belief that value added tax encourages exports. The theory of international trade offers very different prediction. In the theoretical point of view, destination- based nature of VAT should have no effect on exports and imports. The reason is that exchange rate adjusts to undo the effects of VAT on exports and imports. Thus, in this study, the effect of value added tax on net exports has been examined in Iran and other Asian countries from 1985 to 2008. To this end, firstly a hypothesis is tested in which VATs affect net exports of the selected countries. Also, another hypothesis has been tested in which corporation income tax, as a domestic tax and an alternative of the value-added tax, affects net exports of the countries under consideration. For this purpose, this study has specified a theoretical and empirical net export model, and then has estimated the model by using the generalized method of moment (GMM). The estimation results show that value added tax has a negative effect on net exports in the short run. In addition, value added tax has been neutral and has had no impact on net exports in the long run. Unlike value added tax, corporation income tax has had a positive and significant effect on net exports in the short- run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value added tax
  • corporation income tax
  • net export
  • corporation
  • Generalized Method of Moments (GMM)