نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیأت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در ایران دو معضل بیکاری و تورم همواره مشکلاتی را در اقتصاد و جامعه ایجاد کرده است.  از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که در آن تورم، غیرشتابنده باشد، از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است.  این سطح بیکاری به نایرو معروف شده است.  به طور کلی می‌ توان گفت به منظور رفع مشکلات اقتصادی در بخش اشتغال، به جای کاهش در نرخ بیکاری باید درصدد کاهش نرخ نایرو بود.  در این مقاله جهت اندازه گیری نرخ نایرو برای ایران از روش STM/UN استفاده می‌ شود.  در این روش از داده­ های سری زمانی در دوره ­ی 1388-1368 استفاده شده است.  طبق یافته ­های این تحقیق، نرخ نایرو در مقایسه با نرخ بیکاری با نوسان بیشتری همراه بوده است، ولی از سال 1381 تا سال 1388 بیشتر از نرخ بیکاری موجود بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Unemployment Rate Correspond To Non-Accelerating Inflation (NAIRU) in Iran (Using STM/UN Method)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shirafkan 1
  • Sayyed Abdulmajid Jalaei 2

چکیده [English]

Two complexity of inflation and unemployment in Iran caused economic and society problem. In this way gaining to level of unemployment is very important that in itNon-Accelerating Inflation. We call this level of unemployment NAIRU. In general we can said in order to remove the economic problem in employment section, we should try to decrease the rate of NAIRU not unemployment rate. In this letter in order to measuring the rate of NAIRU for Iran, we should use STM/UN way. This way they used time-series data in 1989-2007 periods. According to this research finding the rate of NAIRU to compare with unemployment rate has fluctuation, but from 2002 to 2007 was more than present unemployment rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • inflation
  • NAIRU
  • time-series method