نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده ی پولی و بانکی

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

در این پژوهش حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه را به عنوان سنجه‌ای ذهنی و نسبی از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طی دوره ­ی 86- 1376 با بهره گیری از سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات (HLES) و روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد نمودیم.  داده‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده‌های بودجه (درآمد- هزینه) خانوارهای شهری استان کرمانشاه و شاخص‌های قیمت مربوطه می‌باشد و برآورد با استفاده از شش گروه کالایی صورت پذیرفته است.  یافته‌های پژوهش نشان می­ دهد حداقل معاش سالانه کل در طول دوره برای مناطق شهری استان کرمانشاه روندی فزاینده دارد.  همچنین خط فقر شهری تعدیل شده با شاخص قیمت روند فزاینده­ ی ملایمی از خود نشان می ­دهد.  با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص‌های نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی و نابرابری درآمد بین فقرا (FGT) و کاکوانی نیز برای مناطق شهری محاسبه شده که نتایج حاکی از بدتر شدن کلی وضعیت خانوارهای شهری در طول دوره ­ی مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Minimum Living of Urbanand Rural Households in Provine of Kermansha with LinearExpenditure System

نویسندگان [English]

  • Ali Arshadi 1
  • Ali Hassanzadeh 1
  • Farhang Mostashari 2

چکیده [English]

In this study, the minimum salary of urban households in Kermanshah province as a subjective and relative measures of poverty, with many poverty indicators over the period 1386-1376 using a dynamic linear expenditure system, assuming the formation of habits (HLES) and regression of seemingly unrelated Iterative (ISUR) we have estimated. Data used in this study includes data budget (revenue - cost) of urban households in Kermanshah and relevant price indices and estimation using six commodity groups has been done. Research findings show the total minimum annual salary during the process of Kermanshah for urban areas is increasing. Also, the urban poverty line adjusted price index increasing trend of your shows eh. According to the calculated minimum wage, compared census indexes, and income inequality than the income gap between the poor (FGT) and also for urban areas Kakwani calculated results indicate that the overall deterioration of the situation of urban households households during the investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • minimum salary
  • dynamic linear expenditure system
  • index of poverty