مقاله مستخرج از رساله دکتری

تأثیر تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات بهداشتی در استان‌های ایران طی سال‌ها۱۳۸۵-۱۳۹۵: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

مریم خداوردی سامانی؛ محمد علیزاده؛ محمد حسن فطرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.36482.2333

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقاله پژوهشی

آزمون اثر تقاطعی رژیم‌های مثبت و منفی پولی بر درجه عبور ناقص و نامتقارن نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت: رهیافت مدل مارکوف سوئیچینگ و NARDL

پرستو مرادی؛ ابراهیم انواری؛ سید عزیز آرمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.36717.2351

اندازه‌گیری شاخص‌های‌ فقر چندبعدی در استان خوزستان با استفاده از تعدیل روش آلکایر - فوستر و با در نظر گرفتن ابعاد اشتغال و مسکن

یعقوب اندایش؛ سید مرتضی افقه؛ فروزان حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.37099.2358

مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل تاثیر تکانه پولی انقباضی بر پویایی های جریان وجوه واحدهای نهادی در ایران: خانوارها ، بنگاه‌های غیرمالی و بانک‌ها

میمنت ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ لیلا ترکی؛ حسن حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1400

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.38565.2408

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی عوامل ساختاری و محیطی بر پویایی‌های بازار در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران

افسر عارم؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ علیرضا دقیقی اصلی؛ علی اکبر خسروی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

https://doi.org/10.22055/jqe.2022.40257.2480

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی و پیش‌بینی تأثیر قیمت‌گذاری آب بر تغییرات ساختاری در ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا

ریحانه عرب پور؛ عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

https://doi.org/10.22055/jqe.2022.38973.2434

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقاله پژوهشی

سرریز فضایی تمرکززدایی مالی بر رفاه اجتماعی در استان های ایران طی سال های 1385-1397 رویکرد: اقتصاد سنجی فضایی

مریم خداوردی سامانی؛ شیوا علیزاده؛ وحید شقاقی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.40959.2490

مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی اثرات نامتقارن شاخص‌های عمده اقتصاد کلان بر شاخص قیمت بازار سهام در کشورهای اصلی طرف تجاری ایران: رویکرد رگرسیون چندکی

سید رحیم موسوی؛ ابراهیم نگهداری؛ احمدعلی اسدپور؛ مهدی کمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.42705.2534

مقاله پژوهشی

اثر عملکرد شاخص بورس اوراق بهادار و شاخص صکوک بر بازده تعدیل شده با ریسک صندوق های مشترک سرمایه گذاری : مدل سه عاملی فاما و فرنچ

میلاد بدیعی؛ محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ مصطفی سرگلزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.43296.2549

مقاله مستخرج از رساله دکتری

اثر سرمایه‌گذاری در بخش‌های دانش‌محور بر تولید بخش‌های اقتصادی ایران با رهیافت پیچیدگی محصول و ماتریس حسابداری اجتماعی

سیف اله اندایش؛ نادر نقشینه؛ محمدرضا وصفی؛ بهروز شاهمرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.42608.2554

مقاله پژوهشی

طلا، ارز و بیت‌کوین به عنوان پناهگاه امن یا پوشش ریسک سهام؛ شواهدی از بورس تهران بر پایه الگوی رگرسیون انتقال ملایم

حسین امیری؛ عبداله پورجوان؛ میثم زاهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.39758.2458

مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی تأثیر تکانه قیمتی گاز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر شکل‌گیری بازار منطقه‌ای گاز: رهیافت مدل‌ تعادل عمومی پویا

مینا جوادی نیا؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهدی نجاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.41624.2507

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقاله پژوهشی

مقاله مستخرج از رساله دکتری

مقاله پژوهشی

تعاملات شدت مصرف انرژی‌ و حکمرانی خوب بر روی رشد اقتصادی( مورد مطالعه: کشورهای عضو اوپک)

هادی یاسر لفته العایدی؛ محمود هوشمند؛ مهدی بهنامه؛ محمد جواد گرجی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.43747.2556

ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز بر تورم پایه با استفاده از الگوی تصادفی ماندل-فلمینگ و تشخیص رابطه متقابل بین نوسانات نرخ ارز و انحرافات تورم در ایران

حامد پیرپور؛ حسین صمصامی مزرعه آخوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22055/jqe.2024.45713.2599

مقاله مستخرج از رساله دکتری