اقتصاد توسعه
1. بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.32884.2228

چکیده
  در بین شاخص‌های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های بخش عرضه بازار کار تلقی می‌گردد. میل به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه‌ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می‌نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات ...  بیشتر

اقتصاد توسعه
2. کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران

مهدیه رضاقلی زاده؛ امیرحسین عالمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.35404.2283

چکیده
  فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت‌های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش دهد، ...  بیشتر

اقتصاد توسعه
3. ارائه الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با نقش میانجی سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات

ندا لیلیان؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32814.2225

چکیده
  یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از منابعی که توسط آن می‌توان کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را جبران نموده و به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در این میان عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند به عنوان میانجی بر نقش سرمایه گذاری مستقیم ...  بیشتر

اقتصاد توسعه
4. اندازه گیری سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر (مطالعه موردی استان های ایران)

محمدشریف کریمی؛ سهراب دل انگیزان؛ الهام حشمتی دایاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31799.2180

چکیده
  رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر فقر و کاهش آن ایفا می‌کند اما بااین‌وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین‌کننده‌ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. بااین‌حال رشد اقتصادی به‌تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز دارای اهمیت است. لذا در مطالعه حاضر با ...  بیشتر

اقتصاد توسعه
5. تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی ایران

سیده سمانه راعی؛ نظر دهمرده قلعه نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.26777.1922

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه است که آثاری منفی در ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی برجای گذاشته است. صادرات غیر نفتی متکی بر اقتصاد دانش بنیان، اهمیت ویژه‌ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق بررسی ...  بیشتر

اقتصاد توسعه
6. بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی بر توزیع درآمد درکشورهای منتخب

علی خواجه محمدلو؛ مهدی پدرام؛ بهناز مهرجو

دوره 17، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 137-164

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.30196.2115

چکیده
  تنوع فعالیت­های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت­ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه­های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه­های نهادی را به مسئله­ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار ...  بیشتر

اقتصاد توسعه
7. بررسی رابطه علّی بین سلامت زنان و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8: رهیافت علیت پانلی کونیا

آیلار جلیلی؛ حسین پناهی؛ سکینه سجودی

دوره 16، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 129-162

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.27386.1955

چکیده
  سلامت مردمان، یکی از نگرانی­های مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار می­رود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهم­ترین سرمایه­گذاری­هادر زمینه نیروی انسانی نگریسته می­شود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاه­هایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با ...  بیشتر