اقتصاد پولی
1. واکنش اقتصاد ایران نسبت به سیاست های پولی و ارزی با تکیه بربخش خارجی و رویکرد تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی

یوسف الباجی؛ کریم آذزبایجانی؛ سعید دائی کریم زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.33852.2255

چکیده
  مکتب کینزین‌های جدید و تأثیر عمیق آن بر مدلسازی تعادل عمومی پویای تصادفی همچنین استفاده از مفاهیمی مانند چسبندگی‌های اسمی و رقابت انحصاری باعث شد این الگوها مورد توجه پژوهشگران اقتصاد پولی و بویژه بانکهای مرکزی قرار گیرد. در این مطالعه با بهره گیری از این الگوها مدلی قابل برآورد برای اقتصاد ایران طراحی شده و با توجه به ماهیت این ...  بیشتر

اقتصاد پولی
2. بررسی وضعیت چرخه ای سیاستهای پولی و مالی در ایران

سید نظام الدین مکیان؛ علی حسین صمدی؛ جواد آماره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31264.2157

چکیده
  توصیه پذیرفته‌شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می‌بایست از سیاست‌های پولی و مالی مخالف چرخه‌ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره‌ای به سطوح توسعه‌یافتگی کشورها نمی‌کند. بااین‌حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کشورها با توجه به سطوح توسعه‌یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخه‌های تجاری استفاده ...  بیشتر

اقتصاد پولی
3. سیاست پولی و چرخه های بازار سهام در ایران

روح الله زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.25910.1880

چکیده
  سیاست های پولی به طور غیرمستقیم از طریق بازارهای مالی بر اهداف نهایی خود تأثیر می گذارد. این مساله که آیا سیاست پولی در دوره های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی ایجاد می کند، مورد توجه سیاستگذاران پولی و سرمایه گذاران بازارهای مالی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در ایران در دوره های رونق ...  بیشتر

اقتصاد پولی
4. اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری

وحید امیدی؛ ابوالفضل شاه آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.30903.2139

چکیده
  رشد اقتصادی موضوع مهمی است که تمرکز بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول داشته است. با مدل رشد سولو (1956) مشخص شد که افزایش نرخ پس‌انداز تنها در سطح بر رشد اقتصادی اثرگذار است و عامل مهم، پسماند حاصل از مدل ارائه شده است. پس از آن اقتصاددانان به تجزیه و تحلیل عامل پسماند به منظور شناسایی عوامل موثر بر آن پرداختندمطالعات صورت گرفته بر ...  بیشتر

اقتصاد پولی
5. سیاست پولی و شوک رابطه مبادله در یک اقتصاد صادرکننده نفت

فاطمه مشهدی زاده؛ خسرو پیرایی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ هاشم زارع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28034.2003

چکیده
  شوک های رابطه مبادله کالایی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت اهمیت دارند. شوک های قیمت نفت منبع اصلی تغییرات در کشورهای صادرکننده نفت هستند، یک سیاست پولی مناسب می تواند به تعدیل این شوک ها کمک کند. این مطالعه به ارزیابی پاسخ سه رژیم سیاست پولی مختلف به شوک رابطه مبادله کالایی و شوک بهره وری صادرات در چارچوب یک ...  بیشتر

اقتصاد پولی
6. بررسی تاثیر عوامل تعیین کننده بقا برکارایی هزینه‌ای بانک‌های بورسی کشور

حسن گلمرادی؛ سیاوش گلزاریان پور؛ شیوا علی اکبر

دوره 17، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 89-111

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.29346.2073

چکیده
  انـسان همـواره به دنبال حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل موجود بوده است که این موضوع تمایل انسان برای دستیابی به کارایی بالاتر را نشان می دهد. کارایی، معطوف به حداکثر کردن بازده توسط بنگاه‌های اقتصادی و بهره برداری صـحیح از منابع می باشد. بانک‌ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اساسی در تامین بخش‌های تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی ...  بیشتر

اقتصاد پولی
7. تأثیر جذب سرریز دانش بر توسعه بانکی کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری؛ راضیه داوری کیش

دوره 17، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 61-84

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.27761.1982

چکیده
  توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپرده­گذاری مردم برای هدایت پس­اندازهای آنان به سمت فعالیت­های تولیدی ایفا می­کند. لذا توجه به عوامل تعیین­کننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهم­ترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که ...  بیشتر

اقتصاد پولی
8. نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی در ایران؛ رویکرد (MS-VAR)

علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور

دوره 17، شماره 1 ، زمستان 1398، ، صفحه 121-153

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.27873.1990

چکیده
  مقامات پولی کشور تلاش می­کنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را به­نحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دست­یابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت  قیمت­ها، تعادل ترازپرداخت­ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد.از این رو  ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر ...  بیشتر

اقتصاد پولی
9. اثر سیاست‌های احتیاطی کلان بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن

زهرا افشاری؛ اوین خضری

دوره 16، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 163-201

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28074.2009

چکیده
  در سال­های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه­های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی­ها تجربه کرده­اند که برخی از آن‌ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه­ها، ...  بیشتر

اقتصاد پولی
10. اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکداری در ایران

فرشید پورشهابی؛ نسیبه کرامتی زاده

دوره 16، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 67-88

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.24813.1817

چکیده
  در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته‌شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه­ای از  8 بانک­ فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش­ پانل حداقل مربعات تعمیم­یافته(GLS)، استفاده‌شده است. نتایج ...  بیشتر