بررسی تأثیر تکانه قیمتی گاز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر شکل‌گیری بازار منطقه‌ای گاز: رهیافت مدل‌ تعادل عمومی پویا

مینا جوادی نیا؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهدی نجاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.41624.2507

اثرات تحریم‌های نفتی ایران بر رفاه خانوارها: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی

میر فرهاد صدیق محمدی؛ احمد سرلک؛ سید عباس نجفی زاده؛ محمد حسن زاده

دوره 20، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 139-194

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.38169.2397

تخمین تحرک سرمایه با تمرکز روی تورش درونی مبتنی بر نقش مقایسه ای درجه بازبودن تجاری و شاخص کوف در منتخبی از کشورهای صادر کننده نفت

مریم مهرآراء؛ امیر غلامی؛ سید محمد مهدی احمدی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 177-204

https://doi.org/10.22055/jqe.2022.38617.2416