تجارت بین الملل
1. بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران

مسلم انصاری نسب؛ پریسا پاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31521.2166

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به‌عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست‌هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می‌تواند موضوعی قابل‌توجه می‌باشد. ...  بیشتر

تجارت بین الملل
2. تأثیر انواع سرمایه بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب صادرکننده نفت

ابوالفضل شاه آبادی؛ زهرا صادقی معتمد؛ ، طیبه چایانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.32924.2233

چکیده
  بر اساس نظریه های رشد جدید، نقش نیروی کار بسیار ماهر و نخبه در ایجاد سرریزهای دانش و رشد اقتصادی بسیار تعیین کننده است. علاوه بر رشد اقتصادی، دست یابی به توان رقابتی بیشتر در بازارهای بین المللی نیز مستلزم به کارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. مهاجرت نخبگان یکی از چالشهایی است که کشورهای زیادی از دیرباز با آن مواجه هستند و از آن به ...  بیشتر

تجارت بین الملل
3. تأثیر آزادی اقتصادی بر فعالیت های کارآفرینانه : رویکرد دیده بان جهانی کارآفرینی

شهین بهور؛ نادر نادری؛ شهرام فتاحی

دوره 17، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.24904.1822

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت­های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال­های 2005  تا 2014، می­باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال­های دولتی بحران­های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به ­وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت­ها، تحولات جهانی، چرخه­های رکود و رونق، ...  بیشتر

تجارت بین الملل
4. بررسی عوامل مؤثر بر شاخص بحران ارزی تعدیل شده در ایران: رویکرد رگرسیون لاجیت

محمد کلامی؛ بهزاد سلمانی؛ حسین اصغرپور

دوره 16، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 43-67

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.26792.1923

چکیده
  وقوع مکرر بحران­های ارزی در سال­های اخیر، ادبیات هشدار زودهنگام را به کانون توجه محققان بازگردانده است. هدف از مطالعه حاضر معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع بحران ارزی در ایران است. در سال­های اخیر مفهومی از یک سیستم هشدار زودهنگام (EWS) توسعه­یافته که باید قادر به شناسایی وقایع پرهزینه نظیر بحران­های ارزی باشد تا زمان کافی برای ...  بیشتر