تحلیل تاثیر تکانه پولی انقباضی بر پویایی های جریان وجوه واحدهای نهادی در ایران: خانوارها ، بنگاه‌های غیرمالی و بانک‌ها

میمنت ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ لیلا ترکی؛ حسن حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1400

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.38565.2408

مدلی مبتنی بر نوفه زدایی موجک و الگوریتم پیچش زمانی پویا برای شناخت الگوی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

رحیم قاسمیه؛ حسنعلی سینایی؛ الناز قلمبر دزفولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.42285.2521

اثر عملکرد شاخص بورس اوراق بهادار و شاخص صکوک بر بازده تعدیل شده با ریسک صندوق های مشترک سرمایه گذاری : مدل سه عاملی فاما و فرنچ

میلاد بدیعی؛ محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ مصطفی سرگلزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.43296.2549

بکارگیری تعدیل بیزی با پیشین دوان، لیترمن و سیمز (DLS) در الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (BARDL): مطالعه موردی تاثیر کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزش افزوده بانکداری، بیمه‌گری و واسطه‌گری مالی بر بازار سرمایه در ایران

مهدی قائمی اصل؛ سید مهدی مصطفوی؛ محمد بنیادی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 111-145

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.34566.2268

بررسی همبستگی زمانی- تناوبی بین قیمت نفت، طلا و سهام بازار بورس تهران، با استفاده از تحلیل چندگانه موجک (MWC)

سپهر محمدزاده؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ کیانا زینتی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 57-70

https://doi.org/10.22055/jqe.2020.14340.1942