عوامل موثر بر قیمت مسکن با رویکرد زیست محیطی (مقایسه برخی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه)

نصیبه کاکویی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فرهاد غفاری؛ علی امامی میبدی

دوره 20، شماره 3، آذر 1402، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.36051.2311

سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش‌های اقتصادی استان کردستان

بختیار جواهری؛ روژینا مسعودی؛ علی فقه مجیدی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 100-128

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.37619.2379

ارائه الگویی مبتنی بر ابعاد اقتصاد مدور، تولید پاک و انقلاب صنعتی نسل چهارم برای بهبود بهره‌وری پایدار صنایع تولیدی

عبدالکریم حسین پور؛ احمد قربان پور

دوره 20، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 165-185

https://doi.org/10.22055/jqe.2022.39085.2433

تحلیلی جامع از اثر جهانی‎شدن بر آلایندگی محیط‌زیست در ایران با تأکید بر ابعاد سه‌گانه و اجزای دوگانه

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ امیرحسین فتح الله زاده

دوره 19، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.33177.2239

بررسی نقش مالیات کربن و یارانه‌های سوخت‌های فسیلی بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب OECD

سجاد فرجی دیزجی؛ محمدرضا عارفیان؛ عباس عصاری آرانی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 79-109

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.33321.2243

منافع اقتصادی رودخانه کارون: آیا جامعه برای حفاظت از این رودخانه حاضر به پرداخت است؟

امیرحسین منتظرحجت؛ بهزاد منصوری؛ سید مرتضی افقه؛ زهرا کیانی ده کیانی

دوره 18، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22055/jqe.2017.19103.1463