مدل‌بندی و پیش‌بینی قیمت طلا و دلار با استفاده از برآورد استوار مبتنی بر شبیه‌سازی

احد رحیم پور؛ مسعود یارمحمدی؛ رحیم چینی پرداز؛ علی شادرخ

دوره 17، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 35-60

https://doi.org/10.22055/jqe.2019.27757.1980

بررسی ساختار مالکیت، ساختار سپرده، ساختار سود و ریسک ورشکستگی مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضا حبیبی؛ مهدی بصیرت؛ زینب حیدری

دوره 16، شماره 3، آذر 1398، صفحه 131-155

https://doi.org/10.22055/jqe.2019.25760.1868