اقتصاد رفتاری و تجربی
1. تاثیر رفتار مصرف کنندگان بر ساختار بازار انحصار دو جانبه

کیان نجف زاده؛ علی محقر؛ غلامرضا رکنی لموکی؛ قهرمان عبدلی؛ حسین صفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31133.2150

چکیده
  یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار بازار، در کنار رفتار رقابتی تولید کنندگان، رفتار و روحیات مصرف کنندگان است. برهم کنش های مکرر و بازگشتی این رفتارها از دو طرف تولید کنندگان (بنگاهها) و مصرف کنندگان در طول زمان و برآیند آنها، ساختار بازار و سهم های بنگاهها را شکل می دهد. برای بررسی این موضوع نیاز به یک مدل جامعی وجود دارد که رفتارهای ...  بیشتر

اقتصاد رفتاری و تجربی
2. بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه‌ها در قالب یک بازی متوالی :کاربردی از اقتصاد رفتاری

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد

دوره 17، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.26957.1929

چکیده
  یک گروه، واحد سازمان یافته‌ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می‌کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه‌هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به‌طور پیوسته نیازمند انگیزه‌دهی به نیروی کار برای انعطاف‌پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع‌تر، ...  بیشتر