اقتصاد کاربردی
1. بررسی اثرات غیرخطی ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه

نسیم حمزه نژاد؛ بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.30180.2141

چکیده
  در این مطالعه اثرات آستانه‌ای ظرفیت جذب و عقب‌ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین المللی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم داده‌های تابلویی ( PSTR) و طی دوره زمانی 1995- 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از کانال اثرگذاری سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی بر بهره‌وری کل عوامل تولید استفاده ...  بیشتر

اقتصاد کاربردی
2. شبیه‌سازی الگوی نورد‌هاوس(1975) در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه

یاسر بلاغی اینالو؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.34975.2276

چکیده
  چکیده تأثیر اقتصاد بر سیاست و تأثیر سیاست بر اقتصاد همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است، سؤال مهمی که ممکن است در این حوزه مطرح شود این است که انتخابات چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد و نیز شرایط فعلی اقتصاد چه تأثیری ممکن است بر انتخاب افراد داشته باشد؟ طبق الگوی نورد هاوس دولت‌ها می‌توانند با سیاستگذاری‌های ...  بیشتر

اقتصاد کاربردی
3. شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاری

ناهید چشمه قصابانی؛ سید سعید ملک الساداتی؛ علی اکبر ناجی میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.33507.2248

چکیده
  شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاریچکیدهبا مروری بر وضعیت شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما ...  بیشتر

اقتصاد کاربردی
4. تأثیر هزینه‌های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران

منصور سازوار؛ زهرا نصراللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2021.30345.2125

چکیده
  اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع‌تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی‌کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست‌ها را محدود ...  بیشتر

اقتصاد کاربردی
5. برآورد شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی

سید مرتضی افقه؛ عبد المجید آهنگری؛ حسین عسکری پور

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 89-121

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.29152.2064

چکیده
  ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه‌ی انسانی توسط نهاد مذکور به‌عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی‌شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می‌گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه‌ی ...  بیشتر

اقتصاد کاربردی
6. شناسایی موانع جذب سرمایه گذاری در استان فارس

محمدجواد نظری؛ ابراهیم هادیان

دوره 16، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 157-190

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.25849.1875

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی عواملی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مانع جذب سرمایه­گذاری در استان فارس می­گردند. برای شناسایی این عوامل ابتدا 35 عامل از عواملی که در ادبیات نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته بر آنها تاکید بیشتری گردیده بود استخراج و سپس در قالب پرسشنامه دور نخست دلفی، به 12 نفر از خبرگان که با روش ...  بیشتر