اثر سرمایه‌گذاری در بخش‌های دانش‌محور بر تولید بخش‌های اقتصادی ایران با رهیافت پیچیدگی محصول و ماتریس حسابداری اجتماعی

سیف اله اندایش؛ نادر نقشینه؛ محمدرضا وصفی؛ بهروز شاهمرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

https://doi.org/10.22055/jqe.2023.42608.2554

شکاف جنسیتی دستمزد شاغلان بخش دولتی و خصوصی در بازار نیروی کار شهری ایران: رهیافت تجزیه مبتنی بر مدل توبیت با متغیر ابزاری

ناهید چشمه قصابانی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ سید سعید ملک الساداتی

دوره 20، شماره 3، آذر 1402، صفحه 136-164

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.33507.2248

بررسی اثرات غیرخطی ظرفیت جذب و عقب ماندگی نسبی بر سرریزهای تحقیق و توسعه بین‌المللی در کشورهای در حال توسعه (رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پنل)

نسیم حمزه نژاد؛ بهزاد سلمانی؛ محمد مهدی برقی اسگویی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22055/jqe.2021.30180.2141