بررسی و پیش‌بینی تأثیر قیمت‌گذاری آب بر تغییرات ساختاری در ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا

ریحانه عرب پور؛ عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

https://doi.org/10.22055/jqe.2022.38973.2434