اقتصاد کلان
1. شاخص تاب‌آوری نظام بودجه‌ریزی اقتصاد ایران

حسام الدین قاسمی؛ عباس عرب مازار

دوره 17، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 173-199

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28247.2020

چکیده
  هدف از این مقاله تعریف و محاسبه شاخص تاب‌آوری نظام بودجه‌ریزی ایران است. اقتصاد ایران جزو اقتصادهای با تاب‌آوری پایین و آسیب‌پذیری بالا ارزیابی می‌شود. تاب‌آوری اقتصادی که به معنی تحمل اثر شوک‌ها و بازیابی سریع از شوک اقتصادی و بازگشت به کارکرد قبل از بحران می‌باشد، می‌تواند به تحقق مقاوم‌سازی اقتصاد کمک نمایند. در ادبیات مقاومت ...  بیشتر

اقتصاد سنجی
2. عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی: رویکرد میانگین گیری بیزی

عذرا بیانی؛ تیمور محمدی

دوره 16، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 145-180

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.28208.2017

چکیده
  بحران‌های اخیر نشان‌دهنده شکست مدل‌های هشداردهنده پیش از موعد قبلی است. پژوهش حاضر این شکست را در شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می‌داند، عواملی که این پژوهش در تلاش برای بهبود آنها است. در این پژوهش تلاش می‌شود تا با تعریف نااطمینانی در مدل‌های بحران و با رویکردی مرسوم به میانگین‌گیری بیزی، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران‌های ...  بیشتر