1. ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقاء

محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ جعفر باباجانی؛ محمد رضا آخوند؛ اسلام فاخر

دوره 15، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 167-198

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2019.25894.1877

چکیده
  علی رغم تحقیقات گسترده ی انجام شده در زمینه ی پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی، الگوی کامل وجامعی جهت پیش بینی درماندگی مالی که مبتنی بر تئوریهای مالی شناخته شده باشد، یافت نشده است. بنابراین تحقیقات بیشتر در این زمینه منجر به درک بهتر پدیده بحران مالی می‌شود که به نوبه ی خود احتمال یافتن الگوی مناسبتر جهت پیش بینی را افزایش می دهد. ...  بیشتر

2. بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی با به بهره‌گیری از کارایی به عنوان یک متغیر پیش‌بینی کننده مبتنی بر رهیافت پنل دیتا لاجیت

رضا محسنی؛ سمیرا رحیمیان

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.23087.1711

چکیده
  ورشکستگی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی است. با بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی، می­توان اطلاعات مفیدی در اختیار دولت، بانک مرکزی، بانک­ها، مؤسسات مالی، اعتباردهندگان، سرمایه­گذاران بازار سرمایه و پیش­بینی کنندگان ورشکستگی قرار داد. در مقاله­ی حاضر ابتدا به تفاوت بین دو مفهوم ورشکستگی و درماندگی مالی می­پردازیم؛ سپس ...  بیشتر