اقتصاد انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی
1. اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی در کشورهای منتخب (رویکرد گشتاور تعمیم یافته)

سجاد فرجی دیزجی؛ فاطمه ضیغمی دهاقانی؛ حسین صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2020.31073.2146

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی در کشورهای منتخب مورد تأکید مسئله محوری این پژوهش می‌باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر ...  بیشتر

2. تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر کنترل فساد (مطالعه موردی: کشورهای خاور میانه و جنوب شرق آسیا)

ابراهیم مرادی؛ علی رهنما؛ سمیرا حیدریان

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 151-182

http://dx.doi.org/10.22055/jqe.2018.22775.1679

چکیده
  از اصلی‌ترین واژه‌هایی که در دهه‌های اخیر در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است واژه حکمرانی خوب می‌باشد. حکمرانی خوب به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن‌ها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می‌کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی‌آورند و تعهدات‌شان را برآورده می‌سازند. ...  بیشتر